India Sweden Innovations' Accelerator

The India Sweden Innovations' Accelerator (ISIA) är ett initiativ av Energimyndigheten för att främja utveckling av ny, innovativ energiteknik i Indien och Sverige.

Målet med programmet India Sweden Innovations' Accelerator är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).

Att kunna anpassa tekniska lösningar till lokala förhållanden och att samarbeta med rätt partners är viktiga framgångsfaktorer för utländska företag i Indien. De svenska företag som medverkar i programmet är miljöteknikföretag med verifierade applikationer och/eller teknik som önskar anpassa sig till den indiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga. Det är viktigt att alla lösningar går att skala.

Vi söker företag kontinuerligt

Energimyndigheten söker tillsammans med Business Sweden kontinuerligt efter svenska företag som är intresserade av att delta och vars erbjudande matchar behoven på den indiska marknaden.

Om du och ditt företag är intresserade av att delta, ladda ner, läs igenom och fyll i formuläret Intresseanmälan till Innovations' Accelerator.

Mer information om India Sweden Innovations' Accelerator och de företag som hittills deltagit i programmet finns på programmets webbplats.