Energirelaterad fordonsforskning

Energimyndighetens stora fordonskonferens, Energirelaterad fordonsforskning, kommer att gå av stapeln den 4-5 oktober 2017 på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Årets konferens täcker områden som till exempel elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, förbränning för förnybara drivmedel, avgasefterbehandling, hjälpsystem och vätgas och bränsleceller.

Programmet kommer innehålla ett 80-tal projektpresentationer från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

De gemesamma sessionerna kommer exempelvis att innehålla: 

  • Energimyndighetens samordningsuppdrag att ställa om transportsystemet mot fossilfrihet
  • Syntes från demonstrationsprogrammet för elfordon
  • Korta föredrag från innovatörer

 

För anmälan.

Sidan uppdateras löpande.