Perspektiv på energi

Välkommen till Energimyndighetens konferens Perspektiv på energi i Stockholm den 6-7 december. Konferensen innehåller forskarpresentationer, diskussion om energiforskningens roll i samhället samt presentation av Energimyndighetens framtida satsningar på energiforskning med samhälls- och användarorienterade perspektiv.

Konferensens första dag kommer att innehålla forskarpresentationer om projekt som rör samhälls- och användarorienterade perspektiv på energi, energiekonomi- och politik samt energisystemfrågor.

Konferensens andra dag fokuserar på hur forskningsresultat kan bli en del av beslutsfattande inom olika sektorer och på olika nivåer. I slutet av dagen kommer Energimyndigheten att blicka framåt och skapa möjligheter till att hitta nya samarbetspartners, både bland forskare och praktiker.

Vem riktar sig konferensen till?

Perspektiv på energi är Energimyndighetens konferens till för dig som arbetar med eller är intresserad av energifrågor ur samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv. Konferensen hålls för första gången och utgör en startpunkt för Energimyndighetens kommande satsningar inom detta område med fokus på energifrågor med användar- och samhällsperspektiv.