Transporter

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och det är en stor utmaning att få Sveriges transportsektor fossilfri tills dess. Men transportsektorn är på frammarsch med både förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordonstekniker. Även kommuner och fastighetsägare arbetar för att få transporteffektivare och mer hållbara städer. Här hittar du information om olika typer av fossilfria transporter och vad vi gör på området.

TransporterVi finansierar forskning på transportområdet i nära samarbete med andra myndigheter, industrier, universitet, högskolor och institut. Forskningsportföljen innefattar allt från batteriforskning på cellnivå till demonstrationer av produktionsanläggningar för förnybara drivmedel och elbusskoncept.

Vi finansierar även flera projekt för en hållbar stadsutveckling. I städer kan transporter effektiviseras betydligt och utrymmet i staden omprioriteras till fördel för kollektivtrafik, cykel och gång. Detta sker genom fysisk planering, mobility management och andra åtgärder som främjar ett transportsnålt samhälle.

Energimyndigheten har även statistik på transportområdet och utövar även tillsyn över drivmedelslagen och hållbarhetslagen.

Regeringen har utsett Energimyndigheten till samordnande myndighet i omställningen till en fossilfri transportsektor och också till samordnare för laddinfrastruktur samt ansvarig myndighet för elbusspremien.