Fossilfria transporter

Att Sveriges transportsektor år 2050 ska vara fossilfri är en stor utmaning. Men transportsektorn är på frammarsch med både förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordonstekniker. Men även kommuner och fastighetsägare arbetar för att få transportsnålare och mer hållbara städer. Här hittar du information om olika typer av fossilfria transporter och vad vi gör på området.

TransporterVi finansierar forskning på transportområdet i nära samarbete med andra myndigheter, industrier, universitet, högskolor och institut. Forskningsportföljen innefattar allt från batteriforskning på cellnivå till demonstrationer av produktionsanläggningar för förnybara drivmedel och elbusskoncept.

Vi finansierar även flera projekt för en hållbar stadsutveckling. I städer kan transporter effektiviseras betydligt och utrymmet i staden omprioriteras till fördel för kollektivtrafik, cykel och gång. Detta sker genom fysisk planering, mobility management och andra åtgärder som främjar ett transportsnålt samhälle.

Energimyndigheten har även statistik på transportområdet och utövar även tillsyn över drivmedelslagen och hållbarhetslagen.

Regeringen har utsett Energimyndigheten till samordnande myndighet i omställningen till en fossilfri transportsektor och också till samordnare för laddinfrastruktur samt ansvarig myndighet för elbusspremien.