Avgift

För handelskonton och persondepåkonton i unionsregistret samt det svenska Kyotoprotokollsregistret är ansökan om öppnande av konto belagt med avgift om SEK 3600 som ska vara betald senast 14 dagar från det att ansökan kommit in till Energimyndigheten. För efterkommande år faktureras en årsavgift på SEK 2000.

 

 

Ansökningsavgiften för varje konto är SEK 3600. Betalning skall göras till:

Bankkontonummer: 5790-4211

Mottagare: Statens Energimyndighet

IBAN: SE7012000000012810104174

SWIFT: DABASESX

Bank: Danske Bank, Box 7523, S-103 92 Stockholm

Märk betalningen med "Unionregistret" samt den ansökande organisationens namn.