Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Att effektivisera en produktionsprocess som inte fungerar optimalt kan vara tids- och resurskrävande. Nu kan företag få stöd inför en investering genom Energimyndighetens EU-stöd för små och medelstora företag. Kanske vill företaget arbeta mer fokuserat med energifrågorna, och att de behöver någon form av start för att planera upplägg, ansvarsfrågor och rapporteringssystem.

Energimyndigheten har identifierat några områden som företag kan söka bidrag inom:

Företaget kan också föreslå andra områden att arbeta med. Det viktiga är att de generella kraven för att kunna söka stödet uppfylls.

Vill du diskutera ditt företags förslag inför en eventuell ansökan? Är du osäker på om du kan få stöd? Kontakta oss så hjälper vi dig på vägen!

Så mycket bidrag kan du få

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Vad får stödet användas till?

Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien. Eventuellt restvärde ska räknas av.

Krav för att söka stödet

Studien ska syfta till någon form av investering för att genomföra studiens slutsatser eller rekommendationer. Det innebär att företaget i slutrapporten till Energimyndigheten ska inkludera förslag på nästa steg och ett resonemang om framtida möjliga investeringar. Det kan till exempel vara inköp av ny utrustning för visualisering, investeringar för införande av energiledningssystem med mera. Läs mer om hur du söker stödet.

Vid rapportering av stödet ska energimyndighetens mallar användas. Vilka det är och vad som ska rapporteras gällande anlitad konsult, kan vara bra att känna till när studien påbörjas. Läs mer om vad som ska rapporteras.

För att kunna söka Miljöstudier - inför energieffektiv investering, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här.

Kravet på energikartläggning gäller på befintliga anläggningar. För nybyggnationer behövs endast projekteringsunderlag.