Fördjupande stöd inom energieffektivisering

Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Inom projektet Teknikutveckling och innovation finns möjlighet för företag som gjort en energikartläggning att söka finansiellt stöd för att komma vidare i energiarbetet och genomföra åtgärder.

Att energieffektivisera sin verksamhet minskar inte bara kostnaderna utan det kan också leda till minskad miljöbelastning, nya arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö. Många företag upplever att det kan vara svårt att genomförda åtgärder men kan då få hjälp inom projektet Teknikutveckling och innovation att komma förbi hindren.

Möjliga områden att söka stöd för

 

Åtgärder för energieffektivisering

Efter en energikartläggning kan det behövas vidareutredningar. Stödet till Miljöstudier är till för dessa utredningar. Investeringsstöd för energieffektivisering är till för att kunna genomföra de mer kostsamma åtgärderna för ett energieffektivare alternativ. Mer information.

   

 

Stöden ska öka energieffektivisering och du kan därför inte söka stöd för att ställa om till förnybar energi.

Behöver du hjälp?

Eller är det svårt att veta om det ni vill göra inom energieffektivisering kan få stöd inom Teknikutveckling och innovation? Kontakta ditt regionala energikontor för att få hjälp i ert energiarbete och vid ansökan av stöd.

Har du frågor du inte känner att du fått svar på här se även våra frågor och svar.