Teknikutveckling och innovation – fördjupande stöd inom energieffektivisering

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Inom projektet Teknikutveckling och innovation finns möjlighet att söka finansiellt stöd för en rad olika åtgärder – allt för att underlätta en effektivare energianvändning.

Det finns en rad möjligheter för de företag som vill bli mer energieffektiva, eller för de företag som arbetar med energieffektiva produkter eller tjänster. Det är möjligt att ansöka om finansiellt stöd för till exempel kompetensutveckling med koppling till forskning och utveckling, test av ny energieffektiv teknik eller för att göra en studie inför en investering.

Stöden stimulerar och underlättar energieffektiva lösningar

Vinsterna med energieffektivisering är inte bara minskade kostnader utan det kan också leda till minskad miljöbelastning, nya arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö. Trots detta blir många av möjligheter till energieffektivisering aldrig genomförda, eller nya energieffektiva produkter blir aldrig tillgängliga på marknaden. Teknikutveckling och innovation kan hjälpa ditt företag förbi många av hindren.

Möjliga områden att söka stöd för

Vi har identifierat ett antal, övergripande områden som kan beskriva vilka olika möjligheter till stöd som ryms inom Teknikutveckling och innovation. Här kan du läsa mer om vad som ryms inom de olika områdena och hur du ansöker:

Åtgärder för energieffektivisering

Är kostnaden för ett energieffektivare alternativ större? Ditt företag kan då få stöd för att minska den extra kostnaden. Här hittar du också stöd för företag som vill undersöka sina möjligheter inför en energieffektiv investering. Mer information.

 

Organisations- och processinnovation

För de företag som vill utveckla sitt arbetssätt, och arbeta både smartare och mer energieffektivt. Mer information.

 

Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser

Saknar ditt företag kunskap för att bli mer energieffektiva? Projekt med koppling till forskning och utveckling kan få stöd för att ta in hjälp utifrån, eller för att höja kompetensen inom energieffektivisering bland personalen. Mer information.

 

Stöd till innovation och experimentell utveckling

Arbetar ditt företag med energieffektiv produkter eller tjänster men behöver rådgivning eller genomföra tester finns möjlighet till stöd inom detta område. Mer information.

 

Stöden ska öka energieffektivisering och du kan därför inte söka stöd för att ställa om till förnybar energi.

Behöver du hjälp?

Eller är det svårt att veta om det ni vill göra inom energieffektivisering kan få stöd inom Teknikutveckling och innovation? Kontakta ditt regionala energikontor för att få stöd genom ert energiarbete och vid ansökan av stöd.

Det finns också en möjlighet att skicka in en enkel skiss av vad ni vill göra till oss på Energimyndigheten genom att fylla i formuläret, innan ditt företag genomför en ansökan. Du kan då få möjlighet till återkoppling på om ditt företag har möjlighet till stöd inom Teknikutveckling och innovation.

Har du frågor du inte känner att du fått svar på här se även våra frågor och svar.