Statistik

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatstiken inom ämnesområdena Tillförsel och användning av energi, Energibalanser och Prisutvecklingen inom energiområdet.

Energimyndigheten publicerar även annan statistik som inte räknas till den officiella statistiken. All vår statistik hittar ni via ingångarna till vänster.

Vi publicerar också:

 Våra mest besökta områden:

Elproduktion

 

Energiläget i siffror 2017 

 

Mer information om vårt uppdrag gällande statistik hittar du under Den officiella statistiken.