Den el som produceras i Sverige kommer bland annat från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kraftvärme och solkraft. I Sverige har vi en av världens högsta elförbrukning per capita och de stora elförbrukarna är bland annat tillverkningsindustri och mineralutvinning, bostäder samt privata och offentliga tjänster.

El

Elanvändningen står för en tredjedel av landets totala energianvändning. Energiförlusterna i elnäten uppgår årligen till 10 TWh och detta beror på en rad faktorer som till exempel vattentillgång, elexport, lufttemperatur och vindförhållanden.

Fjärrvärme

Användningen av fjärrvärme ligger på 13 procent av landets totala energianvändning och är en viktig del av vårt energisystem. Fjärrvärme som produceras av ett värmeverk eller ett kraftvärmeverk är det vanligaste uppvärmningssätten för flerbostadshus och lokaler. I samband med värmedistributionen sker det en viss värmeförlust, vilket bland annat beror på rörens diameter, isolering samt avståndet från värmeverket till lokalen som värms.

Sveriges elproduktion år 2015

 

Sveriges elanvändning 2015

 

Läget på energimarknaderna

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna, bland annat för el. Läget på elmarknaden är en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden

Du kan också anmäla dig som prenumerant på denna och våra övriga energimarknadsrapporter.