dcsimg
Nyheter
PRESS 18 december 2014

Sverige bör bidra till att skapa förutsättningar för effektivt stöd till större utsläppsminskningar i de länder där utsläppen växer snabbast. Det är en slutsats i rapporten "Flexibla mekanismer i det internationella klimatsamarbetet, 2015 till 2030 och framåt" där Energimyndigheten på regeringens uppdrag analyserar hur FN:s klimatsamarbete kan utvecklas.

NYHET 18 december 2014
Stark utveckling och sjunkande priser för solceller

Solcellsmarknaden har förändrats kraftigt de senaste åren både i Sverige och globalt. Den installerade solcellskapaciteten har ökat samtidigt som kostnaden per installerad effekt minskat drastiskt. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

NYHET 18 december 2014
Elmotortest visar vikten av beställarens helhetsbild

Energimyndighetens Testlab har genomfört det första svenska testet i sitt slag av elmotorer och frekvensomriktare. Testet visar på vikten av att välja rätt elmotorer för sin verksamhet och där blir beställarkompetensen viktig. Effektivare elmotorer i EU kan tillsammans spara 135 terawattimmar vilket motsvarar mer än hela Sveriges årliga elanvändning.

Alla nyheter

 

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.