dcsimg
Nyheter
NYHET 24 februari 2015

Energimyndigheten har lämnat in 2014 års årsredovisning till regeringen. Generaldirektör Erik Brandsma beskriver året som starten för en bred dialog om framtidens energisystem.

NYHET 5 mars 2015
Ny satsning ska ge innovatörer bättre start

Affärsinkubatorn STING har lanserat programmet Startup Cleantech som ska inspirera fler forskare, innovatörer och entreprenörer att våga förverkliga sina affärsidéer. Målet är att minst tre miljöteknikbolag ska startas inom ett år. Energimyndigheten är en av finansiärerna.

NYHET 5 mars 2015
Utlysning: Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn

Energimyndigheten och Jernkontoret genomför tillsammans samverkansprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning, JoSEn. I denna utlysning är 10 miljoner kronor avsatta och projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden välkomnas, med prioritering enligt nedan. Sista ansökningsdag är 11 juni 2015.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.