dcsimg
Nyheter
PRESS 7 oktober 2015

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget RenFuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara.

PRESS 13 oktober 2015
Nanoteknik ökar solcellers effektivitet

Energimyndigheten ger 22 miljoner kronor i stöd till Sol Voltaics innovativa nanotrådsteknologi som kraftigt ökar verkningsgraden på solceller. Företaget satsar på att sprida den nya tekniken till en global marknad.

NYHET 13 oktober 2015
Utlysning: ERA-Net Bioenergy

Energimyndigheten har avsatt 12 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-Net Bioenergy. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 13.00 den 22 januari 2016.

Alla nyheter

 

   
Tester av energikrävande produkter
 
Sök våra lediga tjänster
   
Energieffektivisera i små och medelstora företag
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.