dcsimg
Nyheter
PRESS 30 april 2015

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats - och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen.

NYHET 29 april 2015
Utlysning: Nordiskt perspektiv på användning av avancerade förnybara jetbränslen för flyg

Nordisk Energiforskning inbjuder till anbud för en studie rörande " Nordiskt perspektiv på användning av avancerade förnybara jetbränslen för flyg".

NYHET 29 april 2015
Smart elnät en del av grunden för hållbar stadsutveckling

Pilotprojektet Norra Djurgårdsstaden har pågått sedan 2012 med förberedande utvecklingsarbete och framtagande av detaljerad teknisk specifikation. Idag påbörjas utrullningsfasen som innebär byggandet av 150 nya energismarta bostäder. Bostäderna planeras stå färdiga för inflyttning i slutet av 2016.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.