dcsimg
Nyheter
PRESS 19 november 2014

Energimyndigheten satsar närmare 3,7 miljoner kronor på att öka kunskapen om hur vindkraften påverkar ren och kungsörn. Projekten är de första att beviljas stöd inom den nya etappen av forskningsprogrammet Vindval.

NYHET 18 november 2014
Utlysning: ERA-NET Bioenergy

Energimyndigheten utlyser 12 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-NET Bioenergy. I denna utlysning välkomnas förslag på internationella samarbetsprojekt inom bioenergiområdet. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser kl. 13.00 den 12 januari 2015.

NYHET 18 november 2014
Energimyndigheten bjuder in till seminarier om internationell industriforskning

Seminarierna, som genomförs i tre delar, syftar till att sprida kunskap om utvecklingen internationellt och i Sverige inom olika industrirelaterade energiområden. Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med industrirelaterade energifrågor inom näringslivet, universitet och institut.

Alla nyheter

 

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
    

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.