dcsimg
Nyheter
PRESS 18 maj 2015

Miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna har fått stöd från Energimyndigheten för en energieffektiv renovering. Nu besöker bostadsminister Mehmet Kaplan Lagersberg.

NYHET 21 maj 2015
Innovativ avfallshantering kan bli verklighet i ny stadsdel

Hanteringen av avfall är avgörande för vilken miljöpåverkan det ger upphov till. I Helsingborg har man bestämt sig för att ta hand om hushållens avfall på ett sätt som istället gör avfallet till en värdefull resurs – mer biogas, fosfor tillbaka till jordbruket, minskning av giftiga ämnen i naturen och mindre läkemedelsrester i havet.

NYHET 20 maj 2015
Utlysning: Program Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2017

Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor till forskning och demonstrationsprojekt som syftar till energieffektivisering inom transportområdet. Sista ansökningsdag är 10 september 2015.

Alla nyheter

 

    
Tester av energikrävande produkter
   
Energikartläggning i stora företag
 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.