dcsimg
Nyheter
PRESS 27 januari 2015

Nu är det ännu lättare att tänka energismart när man ska köpa köksfläkt. En ny energimärkning hjälper konsumenter att välja fläktar som har en lägre energianvändning.

NYHET 30 januari 2015
Utlysning: Programmet El och bränsle från solen

Energimyndigheten utlyser 6,8 miljoner kronor inom forskningsprogrammet El och bränsle från solen. Utlysningen är den tredje inom programmet och syftar till att underlätta kommersialisering och spridning av teknik och forskningsresultat inom solel- och solbränsleområdet. Sista ansökningsdag är 31 mars 2015 kl. 17.00.

NYHET 30 januari 2015
Utlysning: Transnationella projekt inom smarta nät – ERA-Net Smart Grids Plus

Energimyndigheten har avsatt 36 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2015 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Smart Grids Plus.

Alla nyheter

 

 
Sök våra lediga tjänster
     
Tester av energikrävande produkter
   

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.