dcsimg

Pannor (gas/olja/el) och värmepumpar (för vattenburna centralvärmesystem) (Lot 1)

Det finns beslutade ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olja- och elpannor samt värmepumpar. Kraven träder i kraft under 2015.

Förordningarna för ekodesign och energimärkning omfattar gas-, olja och elpannor samt värmepumpar, till exempel bergvärmepumpar, för vattenburna centralvärmesystem.  De pannor och värmepumpar som omfattas har termisk effekt upp till 400 kW och 50 kW för kraftvärme. Förslagen omfattar även pannor som kan värma tappvarmvatten, men för varmvattenberedare och ackumulatortankar finns separata förordningar, här kan du läsa mer om dem.

Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningskraven förväntas spara1 900 petajoule årligen inom EU från år 2020. Det  motsvarande ca 110 miljoner ton koldioxid och en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 270 kiloton SOx-ekvivalenter.

Branschmöte 6/10

Energimyndigheten bjuder in till branschmöte för att diskutera ekodesign- och energimärkningskraven för pannor (el/gas/olja), värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem, varmvattenberedare och ackumulatortankar (lot 1 och lot 2). Kraven träder i kraft 26 september 2015 och efter detta datum måste alla nya produkter som sätts på marknaden uppfylla kraven.

På branschmötet kommer en kort presentation av kraven och kommande marknadskontroll göras, men fokus kommer att vara en diskussion kring de frågor ni har angående kraven och hur de ska tolkas. Förbered er gärna genom att läsa igenom de beslutade förordningarna. Frågor kan med fördel skickas till Anna Carlén i förväg, så ser vi vilka delar ni vill diskutera. På mötet försöker vi tillsammans besvara dessa frågeställningar.

Information om varmvattenberedare och ackumulatortankar (lot 2), inklusive beslutade förordningar finns i menyn till höger.

Tid: 6/10 kl. 12.30-16.00. Mellan 12.30-13.00 ger vi en allmän introduktion till ekodesign- och energimärkningskrav, för att sedan dyka ner i detaljerna kring de aktuella förordningarna.
Plats: Energimyndighetens kontor på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm

Anmäl ert deltagande via mail till Sonja Korhonen senast den 1/10.

Ekodesignkrav

De olika nivåerna på ekodesignkrav gäller från 26:e septemeber år 2015 och skärps eller utökas 2016, 2017 och 2018.
Förordningen omfattar pannor och värmepumpar i storleken 400 kW eller lägre. Produkter som inte omfattas är pannor som använder fasta bränslen, producerar dricksvatten och kraftvärmepannor som har en elkapacitet på 50 kW eller mer.  

Energimärkning

Europeiska kommissionen antog i februari 2013 förordningen om energimärkning av pannor och värmepumpar. Krav på energimärkning träder i kraft två år efter publicering. Parallellt har förordningen för energimärkning av separata varmvattenberedare och ackumulatortankar antagits. Här kan du läsa mer om lot 2.

Energieffektivitetsindex, ljudnivå och effekt ska bland annat anges på energimärkningsetiketten. För olika produkter finns olika energiklasser för energieffektivitetsindex.

Revidering

Kraven för ekodesign ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Vid revision ska särkskild hänsyn bland annat tas till lämpligheten att sätta ekodesignkrav på växthusgaser kopplade till köldmedier och på ljudnivåer, och hur mätmetoder för utsläpp av kolmonoxider, partiklar etc har utvecklats.

Kraven för energimärkning ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Vid revision ska särkskild hänsyn bland annat tas till förändringar av marknadsandelar för olika produkter som ingår i förordningen.

Förordningar och arbetsdokument

Datum Dokument
3 jul 2014

Övergångsmetod pannor och värmepumpar

7 dec 2013

Antagen ekodesignförordning 813/2013 pannor (svenska)

Antagen ekodesignförordning 813/2013 pannor (engelska)

18 feb 2013

Antagen energimärkningsförordning 811/2013 (svenska)

Antagen energimärkningsförordning 811/2013 (engelska)

30 sep 2007 Förstudie del 1
30 sep 2007 Förstudie del 2
30 sep 2007 Förstudie del 3
30 sep 2007 Förstudie del 4
30 sep 2007 Förstudie del 5
30 sep 2007 Förstudie del 6
30 sep 2007 Sammanfattande slutrapport

 


Carlos Lopes 016-544 22 03
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.