dcsimg

Handla upp och köpa in belysning

Det finns stor potential att spara energi genom att ställa krav vid upphandling av belysning. Bara utomhusbelysningen upptar till exempel en fjärdedel av kommunernas drifts- och underhållskostnader.

Inför upphandling och inköp är det bra att specificera kraven på belysningens utformning så att den håller måttet när det gäller funktion och driftskostnader. Det finns också riktlinjer när det gäller arbetsmiljö och energianvändning. Läs mer på sidan Riktlinjer för belysning.

Det är alltid bra att fråga efter priser hos flera leverantörer och installatörer. Leverantörerna behöver information om anläggningens praktiska livslängd, aktuella räntesatser och elpriser. De ska ta fram en underhållsplan som visar hur ofta ljuskällorna (och eventuellt även driftdon) behöver bytas ut.

Anbuden ska utvärderas utifrån livscykelkostnaden, inte investeringskostnaden. Läs mer på sidan Livscykelanalys (LCC).

En upphandling kan ibland genomföras med hjälp av en konsult.  Om en belysningsplanerare har anlitats är det viktigt att han eller hon har de kunskaper som krävs. Miljöstyrningsrådet har tagit fram vägledningar för miljöanpassad inomhus- och utomhusbelysning. De har också tagit fram kriterier för upphandling av både inomhus- och utomhusbelysning.

Till sist ska kraven vara verifierbara och går att följa upp.

Goda exempel

ÖBO, Örebro Bostäder, har gjort en lyckad upphandling av belysning i hissar genom ett innovativt förfrågningsunderlag.

Miljöstyrningsrådet: Om ÖBOs förfrågningsunderlag.

Se filmen med ÖBO:s teknikansvarie Jonas Tannerstad som berättar om projektet. Filmen är 3 minuter.

 

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.