dcsimg

Ljuskällor

På följande sidor hittar du information om ljuskällor lämpliga för till exempel industrier, kontor, butiker, offentliga miljöer, gator, vägar och allmänna utrymmen i fastigheter.

Ljuskällorna är indelade på följande vis:

  • LED (lysdioder)
  • OLED (organiska lysdioder)
  • Urladdningslampor: Lysrör, kompaktlysrör, metallhalogen, högtrycksnatrium, kvicksilverlampor och induktionsljus.

Övriga ljuskällor som lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor för i första hand hembelysning hittar du under Interna länkar.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.