dcsimg

Stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med december 2014 har ca 8 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 3 000 av dessa har beviljats stöd.

Solceller på takRegeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Ny stödnivå från 1 januari 2015

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Skattereduktion från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 kan man få skatterreduktion för överskotts el som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

Vem kan få stöd till solceller?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man stöd?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län.
    OBS! Energimyndigheten tar inte emot ansökningar. Det gör endast länsstyrelserna.
     
  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster.
    E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.

 

Vem ska man fråga?

Statistik över solcellstödet varje månad

Varje månad skickar Energimyndigheten ut statistik från Boverket som innehåller bl a beviljat stöd per län, trendrapporter m.m. Registrera din prenumeration här.

Fler tips för dig som producerar egen el

Ansök om elcertifikat

Som producent av egen el från solceller kan du även ansöka om elcertifikat, ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.
Läs mer om elcertifikat.

Ansök om ursprungsgarantier

Du kan även ansöka om ursprungsgarantier. Det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på din el.
Läs mer om ursprungsgarantier. 

Foto: Marco Pusterla


Andreas Gustafsson 016-544 23 28
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.