dcsimg

Stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med mars 2014 har ca 6 300 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 2 500 av dessa har beviljats stöd.

Solceller på tak

Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Som producent av egen el från solceller kan du även ansöka om elcertifikat, ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.
Läs mer om elcertifikat.

Du kan även ansöka om ursprungsgarantier. Det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på din el.
Läs mer om ursprungsgarantier.

Vem kan få stöd?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man stöd?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. Här hittar du kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i ditt län.

    OBS! Ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Energimyndigheten behandlar inga ansökningar.
     
  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster.
    E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.

 

Vem ska man fråga?

Statistik över solcellstödet varje månad

Varje månad skickar Energimyndigheten ut statistik från Boverket som innehåller bl a beviljat stöd per län, trendrapporter m.m. Registrera din prenumeration här.

Ny stödnivå från 1 februari 2013

Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 procent av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Inkomna ansökningar som ännu inte har fått beslut kommer att hanteras enligt den nya förordningen som gäller från och med 1 februari 2013. Länsstyrelserna kommer att fortsätta att besluta kring ansökningar som ligger på kö när det är klart hur 2013 års medel kommer att fördelas vilket kommer att ske under februari månad.

De projekt som har avslutats senast den 31 januari 2013 får stöd utbetalt enligt de gamla villkoren. De projekt som avslutas efter den 1 februari 2013 får stöd utbetalt enligt de nya, ändrade villkoren.

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Foto: Marco Pusterla

 

Andreas Gustafsson 016-544 23 28
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.