dcsimg

Bilpool - att dela bil

Det är dyrt med bil och för den som bara behöver bil då och då finns andra, billigare lösningar. Beroende på körsträcka kan bilpool vara ett billigare alternativ till att äga egen bil. En tumregel är att det lönar sig att bli medlem i en bilpool om körsträckan är mellan 200 och 1 100 mil per år. Kör du mindre än 200 mil per år eller bara vid några få tillfällen är förmodligen hyrbil ett bättre alternativ. Taxi kan fungera som ett bra komplement till kollektivtrafiken.


Foto: Carl-Fredrik Runqvist

Medlemmarna i en bilpool nyttjar en eller flera bilar tillsammans. Till skillnad från en hyrbil kan du boka en bil i en bilpool för enstaka timmar. Bokning sker oftast på internet och du hämtar ut bilen med en egen nyckel, ett sms eller ett smartkort på anvisad plats. Körningen registreras vanligtvis av en dator i bilen och faktureras utifrån körsträcka och hur länge bilen har använts. Medlemskap i en bilpool passar för dig om du bara behöver använda bil enstaka gånger i veckan eller månaden och i vanliga fall använder andra färdmedel. Den kan också vara lämplig som andrabil för ett hushåll.

Med en poolbil måste körningarna planeras eftersom bilen bokas i förväg. I gengäld är bilpoolsbilarna oftast nya och trafiksäkra och man slipper flera nackdelar och fasta kostnader med att äga bil. Större bilpooler erbjuder dessutom flera biltyper och modeller efter behov. En annan fördel med bilpool är att bilarna ofta underhålls professionellt. Du slipper tvätta, serva, reparera och besiktiga bilen själv.

Priset för att vara med i en bilpool kan variera. Vissa bilpooler tar ut en fast årlig medlemsavgift men har låga mil- och timkostnader, andra har högre mil- och timavgifter men ingen fast kostnad. Vanligtvis ligger priset runt 20-30 kronor per mil (inklusive bensin), plus en timkostnad på mellan 10 och 30 kronor. På bilpoolernas hemsidor finns räkne- och prisexempel för olika situationer. Där kan du jämföra kostnaderna mellan att ha en egen bil och att vara med i poolen.

Många fördelar

Fördelarna med bilpool är många, inte minst ekonomiska, för dig som bor eller jobbar i stan eller i en tätort.

  • Du betalar bara för den tid som du verkligen använder bilen.

  • Du betalar bara för den storlek av bil du behöver vid varje tillfälle.

  • Du slipper lägga tid på att ta hand om bilen vid service, däckbyten och övrigt underhåll.

  • Bekvämt

  • Varje bilpoolsbil har en egen, fast p-plats, så du som användare slipper leta parkeringsplats.

  • Effektivitet - De flesta som går från att själva äga sin bil till att vara medlemmar i en bilpool minskar sitt bilåkande. Bättre planering och en extra tanke på om det verkligen är nödvändigt att ta bilen påverkar våra resvanor och bidrar till ett effektivare energiutnyttjande.
Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.