dcsimg

Resa med bil

För många upplevs bilen vara den bästa lösningen för att lösa brist på tid både i vardagen och på fritiden. Att köpa en bil är en investering som kommer att påverka hushållets utgifter olika mycket beroende på val av modell. Valet av bil har stor betydelse, inte bara för din ekonomi utan även för Sveriges energianvändning och klimatpåverkan.

Det är dyrt att köpa och äga bil. Kostnader kan variera men ligger vanligtvis mellan 30 000 och 50 000 kronor per år. En bil som går 1 500 mil per år och som drar 0,8 liter bensin per mil förbrukar 1 200 liter per år, vilket kostar omkring 17 000 kronor. Energianvändningen motsvarar nästan 11 000 kilowattimmar och leder till utsläpp av 3,2 ton fossilt koldioxid. I kostnaden i exemplet ingår värdeminskning, bränsleförbrukning, skatt, reparationer, besiktning och andra driftskostnader, däremot är eventuellt billån exkluderat.

Tänk över nedanstående aspekter när du ska köpa bil så kan du spara både pengar och göra miljön en tjänst.


Foto: Stock.XCHNG

Vilka resbehov har du?

Tänk igenom dina resbehov noga innan du beslutar dig att skaffa bil. Många resor kan göras utan egen bil. Att gå, cykla eller åka kollektivtrafik är naturliga alternativ för kortare resor i vardagen.  För den som bara behöver bil då och då finns andra, billigare lösningar. Beroende på körsträcka kan bilpool eller hyrbil vara ett billigare alternativ till att äga egen bil. En tumregel är att det lönar sig att bli medlem i en bilpool om körsträckan är mellan 200 och 1 100 mil per år. Kör du mindre än 200 mil per år eller bara vid några få tillfällen är förmodligen hyrbil ett bättre alternativ. Taxi kan fungera som ett bra komplement till kollektivtrafiken. 

Hur stor bil behöver du?

En stor bil har ofta högre bränsleförbrukning än en liten bil. Tänk efter och överväg ditt behov inför valet av bil. Det kan hålla ner kostnader och utsläpp. De få gånger du behöver ett stort lastutrymme går det kanske att fälla sätena, använda släp eller takbox eller hyra en stor bil. Det lönar sig ofta att välja en mindre bil för vardagen och sedan hyra en större för fjällsemestern. 

Motorval

De flesta bilmodeller har olika motoralternativ. Två bilar som ser likadana ut till det yttre kan ha helt olika bränsleförbrukning. De största skillnaderna beror på vilket bränsle motorn använder och på motorstyrkan. En kraftfull motor kan motiveras om man ofta lastar mycket, drar tunga släp eller har andra särskilda behov. För de vardagliga behoven räcker det oftast med en mindre kraftfull motor. Genom att välja den mest bränslesnåla varianten av samma bilmodell kan en nybilsköpare i genomsnitt minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 7-8 procent.

Fordonsbränslen

De flesta fordon drivs med bensin och diesel, som är fossila bränslen och som påverkar både miljön och hälsan negativt. Ett växande utbud av fordon drivs med förnybara bränslen, till exempel etanol, biogas  samt fordon som helt eller delvis är eldrivna. Det finns tankställen över hela Sverige och de ökar hela tiden i antal. Läs mer om olika fordonsbränslen

Miljöbil

Om du väljer att köpa en miljöbil blir du befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Befrielsen  avser personbilar klass I som blivit skattepliktiga för första gången i Sverige efter den 30 juni 2009. Läs mer om skattebefrielse för miljöbilar på Transportstyrelsens och Skattemyndighetens webbplatser.

Gör ett säkert val

Säkerheten är en viktig aspekt när man väljer bil. Säkerheten omfattar både krocksäkerhet och körsäkerhet. Krocksäkerhet innebär den utrustning som skyddar passagerarna vid en olycka, till exempel bilbälten, krockkuddar och huvudstöd. Körsäkerheten innebär de egenskaper som minskar risken för olyckor, till exempel väghållning, sikt och bromsar. Trafiksäkerheten har gjort stora framsteg, både för de som sitter i bilen och för oskyddade trafikanter. Med bättre konstruktioner och nya material har även mindre och lättare bilar blivit mer krocksäkra.

Två viktiga källor till information om bilars trafiksäkerhet är EuroNCAP och Folksam. På deras webbplatser finns listor på hur säkra olika bilmodeller är. EuroNCAP bedömer säkerheten utifrån krocktester på nya bilar. Folksams information baseras på statistik från verkliga trafikolyckor och omfattar även äldre bilmodeller.

I publikationen Ska du köpa bil? hittar du mer information inför bilköpet.


 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.