dcsimg

Miljöbilar

Miljöbil är en benämning på bilmodeller som uppfyller vissa miljökriterier och därmed inte omfattas av kravet att betala fordonsskatt.

När en bilmodell uppfyller vissa miljökrav befrias fordonets ägare från skyldigheten att betala fordonsskatt under fem år. Läs mer på Transportstyrelsens och Skatteverkets webbplats om vilka förutsättningar som gäller för att bilmodellen ska klassas som miljöbil. Se länkar till höger.

Vill du hitta mer information om vilka miljöfordon som finns på marknaden sök på miljofordon.se eller bilsvar.se

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.