dcsimg

När det blir elavbrott

Ett elavbrott eller ett avbrott i fjärrvärmeförsörjningen kan inträffa när som helst och kan pågå i flera timmar eller till och med dygn. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. Har du vad du behöver hemma för att klara ett längre avbrott?

Mycket av den bekvämlighet vi är vana vid i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Att plötsligt behöva klara sig utan el under en eller flera dagar kan kännas svårt. Men elavbrott kan faktiskt inträffa.

Du bör vara förberedd på att kunna hantera konsekvenser av elavbrott som är minst 24 timmar. Det gäller oavsett om du bor i villa eller lägenhet. Det finns mycket du kan göra, men vilka lösningar som passar dig påverkas av dina behov och dina egna förutsättningar. Om du i förväg tänker igenom din egen sårbarhet och vilka konsekvenser du kan leva med vid elavbrott så behöver du inte överrumplas i onödan.

Innan strömmen går

 • Det är klokt att tänka sig in i situationen innan elavbrottet är ett faktum. Har du vanliga förnödenheter som ljus, mat, vatten, värme, hygien och information? Stäm av mot checklistan i broschyren Elavbrott - vad gör jag nu?
 • Fundera på hur din uppvärmning fungerar vid ett elavbrott, och om det är något du bör göra. Kanske behöver du skaffa ett reservbatteri till cirkulationspumpen? Har du eldstad? Är den besiktigad och har du någon ved hemma?
 • Se efter i båten, husvagnen eller stugan. Några av sakerna du har där kanske kan vara praktiska att ha när strömmen går.
 • Ha enkel mat, torrvaror och konserver för cirka tre dygn hemma.
 • Fyll tomma PET-flaskor med vatten till tre fjärdedelar och ställ in i frysen. Använd dem som kylklampar. De kan även tinas upp för att användas som dricksvatten eller tvättvatten.
 • Lär känna dina grannar! Det gör kommunikationen lättare er emellan vid längre strömavbrott.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och ditt hus i våra publikationer. Ta reda på hur lång tid det tar innan ditt hus blir kallt när strömmen försvinner.

När strömmen gått

 • Lyssna på lokalradion via en batteriradio. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelanden om avbrottet, till exempel hur länge det beräknas bli och om kommunen ordnar med värmestugor eller tankbilar med vatten. Dela med dig till grannarna av informationen från radion.
 • Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
 • Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva din hjälp. Äldre eller funktionshindrade är särskilt känsliga och kan behöva hjälp redan under de första timmarna av ett elavbrott.
 • Behöver du ringa, prova det fasta telefonnätet först. Det fungerar trots elavbrott medan mobilnät och internettelefoni ofta slås ut.
 • Vid minusgrader - se över vattenledningarna så att de inte fryser sönder. Isolera ytliga rör lite extra med handdukar, filtar eller dylikt. Om temperaturen inomhus närmar sig noll grader: töm vattensystemen. Stäng av huvudkranen, lämna övriga kranar öppna. Töm elementen. Det görs oftast längst ned på värmepannan. Se till att vattnet leds ner i golvbrunnen. Häll spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

När strömmen kommer tillbaka

 • Var mycket uppmärksam på hela el- och vattensystemet i ditt hus när strömmen och värmen kommer tillbaka. Kontrollera var du har el påslagen och om kranar står öppna.

 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.