dcsimg

Induktionshällar

En induktionshäll värms snabbt, den reagerar direkt då du reglerar värmen. Den är snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan vid uppkok. Om kastrullen eller stekpannan inte täcker hela zonen anpassas värmen efter kokkärlets botten och induktionshällen drar då mindre energi.

En induktionshäll värms snabbt, den reagerar direkt då du reglerar värmen. När kastrullen lyfts av alstras ingen värme längre, även om zonen fortfarande är påslagen. Zonen blir snabbt sval igen efter att du använt den. Induktionshällen fungerar bara med kastruller och stekpannor med magnetisk botten. Kastruller och stekpannor i gjutjärn, emaljerat stål och med botten av magnetiskt rostfritt stål går bra att använda. Induktionshällen blir bara varm precis där kastrullen eller stekpannan står, det betyder att resten av hällen är sval (35-40 grader), det har fördelen att det bland annat är lättare att hålla rent. En keramikhäll blir dubbelt så varm på ytan och spill och överkok bränner snabbt fast.  

Så fungerar induktionshällen

Induktionshällen ser ut som en keramikhäll, men under ytan finns en induktionsspole i värmezonen som alstrar ett högfrekvent magnetfält. Detta fält skapar en elektrisk ström i kastrullens eller stekpannans magnetiska botten och värmen sprider sig därefter till maten.

Sparar tid och energi vid uppkok

Ska du koka upp vatten är en induktionshäll betydligt snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan. Ju längre tid maten behöver koka eller stekas för att bli klar desto mindre blir dock skillnaden i energiförbrukning jämfört med en keramikhäll.

Vid till exempel kokning av spagetti märks skillnaden i tidsåtgång på de olika hällarna tydligt. I tabellen nedan visas tiderna för uppkokning av 3 liter vatten och färdigkokning av spagetti för gjutjärnshäll, konventionell keramikhäll och induktionshäll. I tabellen visas även energiåtgången för kokning av spagetti (4 portioner).

Energiåtgång för kokning av spagetti
Tid
(Uppkokning av vatten)
Total tid
(Uppkokning + färdigkokning)
Total energiförbrukning
Gjutjärn 16 min 24 min 0,73 kWh
Glaskeramik 15 min 23 min 0,63 kWh
Induktion 6,4 min 14,4 min 0,60 kWh

 

En fördel med induktionshällen är att om kastrullen eller stekpannan inte täcker hela zonen anpassas värmen efter kokkärlets botten och induktionshällen drar då mindre energi.

Två zoner sammankopplade

Oftast delar två värmezoner på hällen samma effekt, det betyder att om bara den ena zonen används kan den maximala effekten utnyttjas och om båda zonerna används samtidigt delas effekten mellan de två zonerna.

Tillfällig effekthöjning

Flera induktionshällar har en funktion som tillfälligt ökar effekten på värmezonerna. Den har olika namn på olika modeller, Power- eller Boosterfunktion eller Snabbuppkokning är några exempel. Det kan spara någon minut vid uppkokningen om man använder den högre effekten, medan energiåtgången nästan är densamma, dock med en liten fördel för Power-/Boosterfunktionen.

Hanterbarhet

Induktionshällarna ska vara lätta att använda och symboler och texter ska vara lätta att förstå. Touchknappar som är integrerade i hällen har många fördelar, men för personer med nedsatt syn kan de vara mindre lämpliga. Dock kan touchknappar i kombination med upphöjd relief och ljud-/ljussignal fungera tillfredställande.

Säkerhet

Häll- eller kastrullskydd finns att köpa som extra tillbehör. Barnspärr finns på de flesta modeller för att hindra barn från att ändra inställningen på knappar, touchkontroller eller vred. En sensor känner av temperaturen och förhindrar överhettning om en tom kastrull skulle sättas på av misstag. Vid vilken temperatur överhettningsskyddet reagerar varierar mellan olika modeller. Hällzonen blir snabbt kall och som extra säkerhet slås hällens elektronik automatiskt av när kokkärlet tas bort från zonen.

Buller

Induktionshällarna har mycket hög effekt när Power/Booster funktionen används och för att snabbt kyla ner den måste hällen ha en fläkt. Ljudet från fläkten kan vara störande. Fråga efter bullret, uppmätt som ljudeffektnivå dB(A). De hällar som vi testat ligger runt 50 dB(A) och kan liknas vid ljudet som blir när vatten kokas upp. Ljudet är en miljöfaktor och bör minimeras till lägsta möjliga nivå. Köket har många ljudkällor och varje ljudkälla kan räknas som ytterligare belastning.

Mått

Induktionshällarna byggs in i en bänk i köket och finns i lite olika mått. Vanligaste bredden är omkring 60 centimeter, men det finns även mindre. Bredden 70–80 centimeter är idag ganska vanlig också.

Installation

Det finns induktionshällar som ska anslutas till 230 Volt eller 400 Volt och de ska alltid installeras av fackman.

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 



Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.