dcsimg

Advents- och julbelysning 2010

Energimyndighetens Testlab har traditionsenligt testat adventsstjärnor, ljusslingor och juldekorationer. Resultatet visar att om en miljon hushåll har varsin fönsterstjärna, ljusslinga och juldekoration tänd under en månad kan de tillsammans spara ca 41 000 000 kWh på att välja lysdioder, LED istället för glödlampor.

Det finns mycket pengar att spara på att välja en energieffektivare julbelysning och utbudet av ljusslingor och juldekorationer som har lysdioder, LED som original har ökat markant de senaste två åren.

Energimyndighetens Testlab har traditionsenligt testat adventsstjärnor, ljusslingor och juldekorationer i form av tomtar, en pingvin en isbjörn och en konformad, stiliserad gran, med belysning. Totalt testades 14 modeller i olika prisklasser. 

 

Den sammanlagda besparingen blir ändå större

Testet visar att om en miljon hushåll har varsin fönsterstjärna, ljusslinga och juldekoration kan de tillsammans spara ca 41 000 000 kWh på att välja lysdioder, LED istället för glödlampor. Beräkningen baserar sig på att belysningen är tänd dygnet runt i en hel månad (30 dagar). Det motsvarar eluppvärmningen av 2 700 villor under ett helt år.  Beräkningen baserar sig på att varje villa drar 15 000 kilowattimmar el per år . Är belysningen igång 6 timmar per dygn kan de under samma tid spara 10 000 000 kWh på att välja lysdioder LED.

9 av 14 testade modeller har lysdioder som original

9 av de testade modellerna levereras med lysdioder, LED och resterande har glödlampor. I ljusslingorna och i dekorationsfigurerna finns från 10 till 200 lampor per slinga/figur. Testet visar att en slinga med 20 glödlampor drar 14 gånger mer energi än en ljusslinga med lika många lysdioder, LED.

Adventsstjärna testad med tre olika typer av lampor

En och samma adventsstjärna har testats med tre olika typer av lampor, en klar glödlampa på 15 watt, en lågenergilampa på 3 watt och en lysdiod, LED på 2 watt. Resultatet visar att med en glödlampa drar advetsstjärnan nio gånger mer energi än med en lysdiod. Tilll skillnad från lågenergilampan innehåller lysdioden inget kvicksilver.  Det pris som anges i tabellen gäller bara för själva adventsstjärnan, inte för lampan, men det är små prisskillnader mellan en lågenergilampa och en lysdiodslampa. De lampor som användes i testet kostade mellan 49 och 79 kronor.

Adventsstjärna med LED-lampa Adventsstjärna med glödlampa Adventsstjärna med lågenergilampa
Adventsstjärna med LED-lampa Adventsstjärna med glödlampa Adventsstjärna med lågenergilampa

 

Om du byter lampa sänks energianvändningen direkt

Detta visar att du inte behöver köpa nya adventsstjärnor för att kunna börja använda energismartare lysdioder, LED. Det räcker med att byta ut lamporna, de kostar inte så mycket mer, men energianvändningen sänks direkt. Förra året testade Energimyndighetens Testlab adventsljusstakar och julgransbelysning där man bytte ut de gamla glödlamporna till nya lysdioder, LED. Tänk dock på att du måste byta ut alla lampor samtidigt i en stake eller julgransslinga.

Inne eller ute eller både och?

7 av ljusslingorna/figurerna kan bara användas inomhus och resten ska fungera lika bra inne som ute enligt tillverkarens egen information på förpackningen.

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.