dcsimg

Energidatabaser

Dessa databaser är öppna för allmänheten att göra kostnadsfria sökningar i.

ETDEWEB - Världens största databas med energilitteratur. Bevakning av energiområdet i Sverige görs av Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för
teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

Energy citation database - Referensdatabas med rapporter, "conference papers", artiklar, böcker och avhandlingar. Publiceras av U.S. Departement of Energy (DOE).

ScadPlus, energi - Direktlänk till EU-dokument inom energiområdet.

Transguide - Litteratur, fakta och länkar inom transport- och kommunikationsområdet. Publiceras av Statens väg- och trafikinstitut, VTI.

Energistatistik via SCB - Via SCB finns länkar till svensk energistatistik samt internationell energistatistik.

Energistatistik via IEA - Internationell energistatistik och databaser samt pdf-länkar till statistikpublikationer.

Energimyndigheten 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.