dcsimg

Kampanjen Bli energismart! fortsätter 2008

Energimyndigheten har i samråd med Boverket och Naturvårdsverket beslutat att kampanjen Bli energismart även ska fortsätta under 2008. Det finns flera anledningar till att kampanjen fortsätter, bland annat finns det ett behov att besöka flera orter med det energismarta huset. En utökad turnéplan kommer i början av nästa år här på webbplatsen.

Kort om kampanjen så långt:

  • ca 7 500 muntliga råd har getts i Energismarta huset under kampanjens turné vid nio större mässtillfällen.
  • turnén och Bli energismart! har bidragit till stort massmedialt intresse, lokalt.
  • bygger på bra samarbete mellan fyra myndigheter.
  • under 2008 planeras ca 6-7 ytterliggare mässtillfällen, med tyngdpunkt på orter som hittills inte besökts.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.