Bergvärmepumpen producerar både värme och varmvatten och fungerar i hus som har ett vattenburet värmesystem med golvvärme eller radiatorer.

Bergvärmepumpen producerar både värme och varmvatten och fungerar i hus som har ett vattenburet värmesystem med golvvärme eller radiatorer.

Dimensionering av värmepumpen är viktigt

En bergvärmepump dimensioneras för att täcka behovet av både värme och varmvatten. För att bestämma vilken storlek på värmepumpen som passar för ett visst hus måste man känna till husets maximala effektbehov eftersom värmepumpen ska klara 70-80 procent av husets maximala effektbehov.  Värmepumpen brukar dimensioneras för att klara 95 procent av husets årliga energibehov. Borrhålet, energibrunnen får inte vara underdimensionerad, rätt borrdjup är viktigt liksom att effekten på bergvärmepumpen är anpassad efter husets energibehov. På så sätt får du ett så effektivt system som möjligt, med hänsyn både till investeringen och till driftskostnaden.

Anlita en certifierad installatör och ta in minst tre offerter

Det är installatörens uppgift att anpassa värmepumpen efter husets energibehov och till sin hjälp har de  beräkningsprogram. Installatören ska också göra en besparingskalkyl för huset och ange vilka investeringar som krävs för att uppnå den utlovade besparingen. Det är viktigt att du som husägare lämnar så korrekta uppgifter som möjligt om er energianvändning för att kalkylen ska bli rättvisande.

Spara energi

För en bergvärmepump ligger energibesparingen på 50–80 procent. Hur mycket det går att spara beror på flera faktorer, exempelvis på var i landet huset ligger, vilket skick det är i, hur många som bor i huset och hur mycket varmvatten som förbrukas samt om du har golvvärme eller radiatorer.  Att bergvärmepumpen och borrhålet är rätt dimensionerade är också viktigt för att bergvärmesystemet ska bli så effektivt som möjligt.

Jämför årsvärmefaktorn (SCOP)

Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år och förkortas SCOP. För en bergvärmepump ligger årsvärmefaktorn mellan tre och nästan upp till fem. Det innebär att för varje kilowattimme el (kWh) el som går till värmepumpen får man ut mellan tre och nästan fem kilowattimmar värme. I sin marknadsföring lyfter tillverkarna ofta fram värmefaktorn (COP) som bara visar effektiviteten under bestämda förhållanden, till exempel en viss temperatur på vattnet till golvvärmen eller radiatorerna, vilket inte ska förväxlas med årsvärmefaktorn.

Buller

Ljudet från fläkten i en bergvärmepump kan upplevas som störande. Placera värmepumpen så att den inte stör om en del av källarutrymmena ska användas som bostad.

Ta in minst tre offerter

Välj säljare, borrare och installatör med omsorg. Ta in offert från flera företag, förslagsvis tre. Av offerterna ska det framgå vad som ingår i priset och vad som eventuellt kan tillkomma för att du ska få en funktionsklar anläggning. Igångkörning och injustering av hela värmeanläggningen ska ingå i offerten. Offerten ska också innehålla en besparingskalkyl samt villkor för leverans, drift, service och betalning. Garantivillkoren ska också framgå tydligt.

Kontakta din kommun i förväg

Kontakta miljökontoret eller motsvarande i din kommun och ta reda på vilka tillstånd som krävs innan du bestämmer dig. Ett tips är att prata med energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Han eller hon kan ge opartiska och kostnadsfria råd.

Kommande krav på ekodesign och energimärkning

Det pågår arbete på EU-nivå med att ta fram ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning för bergvärmepumpar. Ekodesign kommer bland annat att kunna ställa krav på energieffektivitet och ljudnivå. Så som förslaget ser ut nu kommer det att visas en energiklass för uppvärmning på skalan A++ till G och en för varmvatten på skalan A-G. När dessa krav börjar gälla, troligen år 2015-2016, kommer det bara få säljas värmepumpar som klarar kraven. Detta kommer att underlätta för konsumenter att välja värmepump.