Energimyndighetens Testlab har testat induktionshällar. Testresultatet visar att alla åtta hällarna är väldigt lika när det gäller snabbhet och energiåtgång. I testet ingår en jämförelse med genomsnittliga värden för en keramikhäll och för en gjutjärnshäll.

Testet omfattar hällar med olika bredd, fem 60 cm-hällar, en 70 cm-häll och två 80 cm-hällar. Alla med en effekt mellan 7200 och 7400 W. Storleken på zonerna, diameter anges i millimeter. Zonerna på induktionshällar anpassar sig efter storleken på kastrullbotten, så att en kastrull med mindre botten än zonens diameter kan användas. Då utnyttjas dock inte zonens effekt optimalt. Alla hällarna har även funktion för snabbkokning, så kallad power- eller boosterfunktion. Zonen får då extra effekt så att uppkokningen går fortare. Det går inte att utnyttja power-/boosterfunktionen samtidigt på alla zoner eftersom hällens totala effekt då överskrids.

Zonernas snabbhet och energianvändning

Zonernas snabbhet provas genom uppkokning av 1 liter och 2 liter vatten, från 15ºC till 90ºC. Tiden detta tar samt energianvändningen under denna tid mäts. Hällarnas samtliga zoner är mycket snabba och skillnaderna mellan hällarna var små.

Hur jämnt värmer zonerna vid stekning?

Hur jämnt stekzonen värmer testades genom att steka åtta pannkakor med bibehållen lägesinställning, effekt, på stekzonen. Sedan bedömdes stekningen utifrån färgen på pannkakorna och betygssattes på en skala på 1-5 där 5 är högsta betyg.

Två av de testade hällarna har steksensor, då en speciell stekpanna måste användas. Steksensorn gör det möjligt att steka utan att maten bränns vid , till exempel en omelett kan stekas utan att du behöver röra om i smeten, visade testet.

Energianvändning i standby

När testet genomfördes fanns inga bestämmelser för hur hög standby-effekten hos induktionshällar maximalt får vara.

Samtliga hällar utom en har touchkontroller integrerade i hällen för värmereglering av zonerna. Bosch Piezo PIE 685T01E har separat panel med försänkta (taktila) funktionskontroller med så kallad piezoteknik. Varje funktionskontroll kräver en svagt kännbar tryckkraft för att aktiveras. Alla hällar har röda, digitala siffror med ljudsignal som lägesmarkering och minst 9 effektlägen (1-9) samt power/booster. Fem av hällarna har även halvsteg, vilket ger totalt 17 effektlägen.

Många olika funktioner

Alla de testade hällarna har automatisk säkerhetsavstängning, huvudströmbrytare, överhettningsskydd, restvärmeindikator, barnspärr, power-/boosterfunktion (snabbkokning) och någon form av varmhållningsfunktion. "Stop-and-go" innebär att man genom en knapptryckning kan sänka effekten på samtliga zoner, till exempel om man är tvungen att lämna hällen för en kort stund och vill undvika överkokning, och sedan genom bara en knapptryckning återgå till samma effektläge som innan. Funktionen "steksensor" ser till att stekpannan håller en jämn temperatur och undviker på så sätt att maten bränns vid. Avtorkningsskydd innebär att om flera av kontrollerna vidrörs samtidigt, som till exempel vid avtorkning, behålls ändå inställningarna. En del av hällarna har en särskild "knapp" för detta.

Ljuseffektnivån motsvarar ljudet från vatten som kokar upp

Ljudeffektnivån har mätts upp när hällens fläkt gick på maximalt varvtal. Induktionshällarna i denna provning har en ljudeffektnivå mellan 46–52 dB(A). Det kan jämföras med ljudet från vatten som kokar upp, omkring 50 dB(A).

Hanterbarhet - hällen ska vara lätt att använda

Märkningen av kontroller ska vara tydlig och lätt att förstå, helst taktil (upphöjd relief) för att underlätta för synskadade. Andra egenskaper som testas är storlek och kontrast på märkningen av kontroller, hur stor kraft som krävs för att trycka eller vrida på knappar och touchkontroller, avstånd mellan knappar/kontroller och yttemperatur på hällen och panelen. Bra överblick innebär att man från ett bestämt avstånd från hällen har god överblick över panelens samtliga funktioner. På en panel med bra struktur är knappar och reglage grupperade efter funktion och har en god utformning, samt är tydligt märkta med text och symbol.

Skillnaden mellan touchkontroller och reglage/vred

Den främsta skillnaden mellan touchpaneler och paneler med vred är att touchpanelens funktionskontroller är helt integrerade i panelen och därför inte fysiskt kännbara. Paneler med vred/reglage blir därför oftast både fysiskt och visuellt mer tillgängliga för personer med nedsatt syn. Hällen bör utformas så att den kan användas av så många som möjligt, även om man har nedsatt rörlighet, kraft eller syn.

Välj Modell Testad Pris (med moms)
Whirlpool AKM 990BA/01 Mars 2008 10 900  kr
Bosch PIE 685T01E Mars 2008 11 107  kr
Electrolux EHD60140P Mars 2008 10 375  kr
Gjutjärnshäll för jämförelse Mars 2008 800-3 600  kr
Husqvara QHC 7505 Mars 2008 13 690  kr
Keramikhäll för jämförelse Mars 2008 2 000 - 14 000  kr
Miele KM 5753 Mars 2008 16 500  kr
Siemens EH 77S502E Mars 2008 12 500  kr
Siemens EH 78A501E Mars 2008 13 900  kr
Bosch PIE 645E01E Mars 2008 8 330  kr
Markera alla
Avmarkera alla

En induktionshäll värms snabbt, den reagerar direkt då du reglerar värmen. Den är snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan vid uppkok. Om kastrullen eller stekpannan inte täcker hela zonen anpassas värmen efter kokkärlets botten och induktionshällen drar då mindre energi.

En induktionshäll värms snabbt, den reagerar direkt då du reglerar värmen. När kastrullen lyfts av alstras ingen värme längre, även om zonen fortfarande är påslagen. Zonen blir snabbt sval igen efter att du använt den. Induktionshällen fungerar bara med kastruller och stekpannor med magnetisk botten. Kastruller och stekpannor i gjutjärn, emaljerat stål och med botten av magnetiskt rostfritt stål går bra att använda. Induktionshällen blir bara varm precis där kastrullen eller stekpannan står, det betyder att resten av hällen är sval (35-40 grader), det har fördelen att det bland annat är lättare att hålla rent. En keramikhäll blir dubbelt så varm på ytan och spill och överkok bränner snabbt fast.

Så fungerar induktionshällen

Induktionshällen ser ut som en keramikhäll, men under ytan finns en induktionsspole i värmezonen som alstrar ett högfrekvent magnetfält. Detta fält skapar en elektrisk ström i kastrullens eller stekpannans magnetiska botten och värmen sprider sig därefter till maten.

Sparar tid och energi vid uppkok

Ska du koka upp vatten är en induktionshäll betydligt snabbare och energismartare än både keramikhällen och gjutjärnsplattan. Ju längre tid maten behöver koka eller stekas för att bli klar desto mindre blir dock skillnaden i energiförbrukning jämfört med en keramikhäll.

Vid till exempel kokning av spagetti märks skillnaden i tidsåtgång på de olika hällarna tydligt. I tabellen nedan visas tiderna för uppkokning av 3 liter vatten och färdigkokning av spagetti för gjutjärnshäll, konventionell keramikhäll och induktionshäll. I tabellen visas även energiåtgången för kokning av spagetti (4 portioner).

  Tid
(Uppkokning av vatten)
Total tid
(Uppkokning + färdigkokning)
Total energiförbrukning
Gjutgärn 16 24 0,73
Glaskeramik 15 23 0,63
Induktion 6,4 14,4 0,60

En fördel med induktionshällen är att om kastrullen eller stekpannan inte täcker hela zonen anpassas värmen efter kokkärlets botten och induktionshällen drar då mindre energi.

Två zoner sammankopplade

Oftast delar två värmezoner på hällen samma effekt, det betyder att om bara den ena zonen används kan den maximala effekten utnyttjas och om båda zonerna används samtidigt delas effekten mellan de två zonerna.

Tillfällig effekthöjning

Flera induktionshällar har en funktion som tillfälligt ökar effekten på värmezonerna. Den har olika namn på olika modeller, Power- eller Boosterfunktion eller Snabbuppkokning är några exempel. Det kan spara någon minut vid uppkokningen om man använder den högre effekten, medan energiåtgången nästan är densamma, dock med en liten fördel för Power-/Boosterfunktionen.

Hanterbarhet

Induktionshällarna ska vara lätta att använda och symboler och texter ska vara lätta att förstå. Touchknappar som är integrerade i hällen har många fördelar, men för personer med nedsatt syn kan de vara mindre lämpliga. Dock kan touchknappar i kombination med upphöjd relief och ljud-/ljussignal fungera tillfredställande.

Säkerhet

Häll- eller kastrullskydd finns att köpa som extra tillbehör. Barnspärr finns på de flesta modeller för att hindra barn från att ändra inställningen på knappar, touchkontroller eller vred. En sensor känner av temperaturen och förhindrar överhettning om en tom kastrull skulle sättas på av misstag. Vid vilken temperatur överhettningsskyddet reagerar varierar mellan olika modeller. Hällzonen blir snabbt kall och som extra säkerhet slås hällens elektronik automatiskt av när kokkärlet tas bort från zonen.

Buller

Induktionshällarna har mycket hög effekt när Power/Booster funktionen används och för att snabbt kyla ner den måste hällen ha en fläkt. Ljudet från fläkten kan vara störande. Fråga efter bullret, uppmätt som ljudeffektnivå dB(A). De hällar som vi testat ligger runt 50 dB(A) och kan liknas vid ljudet som blir när vatten kokas upp. Ljudet är en miljöfaktor och bör minimeras till lägsta möjliga nivå. Köket har många ljudkällor och varje ljudkälla kan räknas som ytterligare belastning.

Mått

Induktionshällarna byggs in i en bänk i köket och finns i lite olika mått. Vanligaste bredden är omkring 60 centimeter, men det finns även mindre. Bredden 70–80 centimeter är idag ganska vanlig också.

Installation

Det finns induktionshällar som ska anslutas till 230 Volt eller 400 Volt och de ska alltid installeras av fackman.