Energimyndigheten testar 40 modeller av lågenergilampor med olika sockelstorlek, form och effekt. Testet har pågått i 1 000 timmar.

I testet ingår bland annat att mäta effekten, hur mycket ljus lampan ger och lampans verkningsgrad. Eftersom egenskaperna förändras över tid har dessa mätts både efter 100 timmar och efter 1 000 timmar. Vi har också testat färgtemperaturen, det vill säga om ljuset från lampan upplevs som varmt eller kallt, och färgåtergivningen, som visar hur bra lampan kan återge olika färger på ett naturligt sätt. Alla lamporna har ett varm, mer rödaktigt ljus, och de flesta har ett färgåtergivningsindex mellan 82 och 84, vilket betyder att de klarar kraven för ekodesign där gränsen är lägst 80.

Alla modeller klarar 1 000 timmar

Alla de testade modellerna klarar 1000 timmar, men det betyder inte att var och en av de 20 testade exemplaren fortfarande lyser. För fyra av modellerna har en lampa slocknat och för en modell har tre lampor redan slocknat. För att få fram den verkliga livslängden måste testet pågå till dess att hälften, det vill säga 10 av de 20 exemplaren slocknat, eller till dess att ljusflödet minskat med 75 procent, för då räknas lampan som slocknad.

Livslängden som anges för lågenergilampor är en medellivslängd, vilket betyder att det finns enskilda lampor som lyser kortare tid och andra som lyser längre. Normalt har lågenergilampor en livslängd mellan 6000 och 16 000 timmar enligt tillverkarnas egna uppgifter.

Vissa lampor startar långsamt

När du har tänt lampan så tar det en stund innan lampan lyser med full ljusstyrka. I testet har ingått att mäta hur lång tid det tar innan lamporna kommer upp i 60 och 90 procent av sin ljusstyrka. Detta är extra viktigt om du ska använda lampan på till exempel toaletten där du oftast bara är inne korta stunder och snabbt vill ha mycket ljus. Uppstartstiden för några av de testade lamporna är på flera minuter.

Mängden kvicksilver varierar mycket

Lågenergilampor innehåller kvicksilver och i testet har mängden kvicksilver mätts i milligram. Kvicksilverhalten varierar från som lägst 0,5 milligram upp till 4,1 milligram för de testade lamporna. Kvicksilver mäts i två exemplar av varje lampmodell och den högsta mängden redovisas i tabellen. Kvicksilvret behövs för att lampan ska fungera och är tillåtet i lågenergilampor eftersom de sparar mycket energi.

Hur bra klarar lamporna kyla?

Normalt ger lågenergilampor mindre ljus när det är kallt. Hur mycket ljusflödet minskar varierar mellan de testade modellerna. Testet utförs vid minus 20 grader. En av de testade lamporna lyser inte alls vid denna låga temperatur och för övriga lampor minskar ljuset från fyra procent ända till 81 procents ljusminskning. Detta är viktigt att känna till om du ska välja en lampa till utebelysningen under vinterhalvåret.

Sockel E14 Sockel E27      
Välj Modell Fabrikat/Återförsäljare Pris (med moms) Uppmätt
Välj Modell Fabrikat/Återförsäljare Pris (med moms) Form
Ikea 7 W Ikea 59  kr 8,5  W
Ikea 5 W Ikea 59  kr 5,7  W
Ica Home 7 W Ica 59,50  kr 7,1  W
Func 6 W Func/Willys/Axfood 39,50  kr 6,5  W
Anslut 7 W Anslut/Jula 79  kr 7,6  W
Energetic 5 W Energetic/Jula 79  kr 5,6  W
Osram 5 W Osram 99  kr 6,3  W
Megaman 5 W Megaman 59  kr 5,6  W
Megaman 5 W Megaman 129  kr 5,9  W
Northlight 3 W Northlight/Clas Ohlson 59  kr 4,1  W
Northlight 4 W Northlight/Clas Ohlson 59  kr 4,4  W
Osram 5 W Osram 69  kr 5,5  W
Ica Home 9 W Ica 59,50  kr 9,5  W
Govena 20 W Govena 239  kr Spiral
Govena 13 W Govena 96  kr Spiral
Osram 10 W Osram -  kr Normal klot
Ikea 20 W Ikea 35  kr Stav
Ikea 7 W Ikea 59  kr Litet klot
Tero 7 W Tero/Coop 50  kr Normal klot
Tero 9 W Tero/Coop 50  kr Normal klot
Ica Home 11 W Ica 59,50  kr Normal klot
Func 9 W Func/Willys/Axfood 39,50  kr Normal klot
Func 11 W Func/Willys/Axfood 39,50  kr Stav
Tero 11 W Tero/Coop 30  kr Stav
Tero 9 W Tero/Coop 40  kr Stav
Anslut 11 W Anslut/Jula 129  kr Normal klot
Energetic 11 W Energetic/Jula 29  kr Stav
Megaman 14 W Megaman 59  kr Stav
Megaman 8 W Megaman 59  kr Stav
Megaman 11 W Megaman 59  kr Stav
Megaman 11 W Megaman 129  kr Normal klot
Megaman 15 W Megaman 129  kr Normal klot
Megaman 15 W Megaman 179  kr Normal klot
Northlight 11 W Northlight/Clas Ohlson 39  kr Stav
Euroshopper 11 W Euroshopper/Ica 69  kr Normal klot
Philips Energy Saver 11 W Philips -  kr Stav
GE 12 W GE -  kr Spiral
Philips Turbo Energy Saver 12 W Philips -  kr Spiral
GE 11 W GE -  kr Stav
Northlight 11 W Northlight/Clas Ohlson 59  kr Normal klot
Markera alla
Avmarkera alla

Glödlampan håller på att fasas ut, när det är dags att byta lampa får du se dig om efter andra alternativ. Ett gott råd är att prova dig fram och att inte byta ut alla lampor på en gång. Jämför effekt, ljusflöde, färgtemperatur och färgåtergivning. Rådfråga återförsäljarna.

När du ska välja lampa så ska du först utgå ifrån var den ska användas och om lampan ska ha stor, E27, eller liten sockel, E14 så att den passar i din armatur. Förutom effekten, kan du jämföra ljusflödet som visar hur mycket ljus lampan ger. Andra viktiga egenskaper är färgtemperaturen som anger hur ljuset upplevs, som varmt eller kallt.

Oftast föredrar vi ett varmare, mer rödaktigt ljus här i Norden. Vad som är bäst beror dock på var lampan ska användas. En läslampa med kallare ljus, det vill säga högre färgtemperatur, exempelvis 4 000 K, ger bättre kontrast mellan de svarta bokstäverna och de vita sidorna i boken. Som en jämförelse har ett stearinljus en färgtemperatur på 2 000 Kelvin (K) och en glödlampa har en färgtemperatur på 2 700 K, dagsljus ligger på 5 500 K.

Det är också viktigt att lampan kan återger färger på ett naturligt sätt. Detta anges som ett index där Ra = 100 är bäst och motsvarar färgåtergivningen vid dagsljus. Ju lägre index, sämre färgåtergivning, desto mattare och gråare upplevs olika färger. Ekodesign ställer krav på att färgåtergivningen måste vara minst 80.

Tänk på detta när du ska välja lampa

  • Sockel
  • Effekt (Watt)
  • Ljusflöde (Lumen)
  • Färgtemperaturen (Kelvin)
  • Färgåtergivning (Ra 80 eller mer)

Ta hjälp av energimärkningen när du handlar

Lamporna ska enligt lag vara energimärkta, titta på förpackningen eller på hyllkanten. Energiklasserna finns på en skala från A-G, där A är effektivast. Från och med den 1 september år 2009 måste alla matta lampor som till exempel lågenergilampor, vara i energiklass A när de säljs. Dessutom finns det uppgift om effekt och ljusflöde på märkningen, dock är livslängd frivilligt att ange om det inte finns andra upplysningar på förpackningen om livslängd. Energimärkningen är gemensam för EU-länderna. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige.

Lämna utbrända lampor till miljöstation

Uttjänta lågenergilampor, lysrör, lysdioder, halogenlampor och glödlampor ska lämnas till återvinningscentralen. På vissa orter kan det finnas insamling även i butiker.