Energimyndighetens Testlab

Vårt Testlab testar produkter i ett ackrediterat testlaboratorium. Fokus i resultaten är energianvändning, funktion, buller och andra viktiga egenskaper. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella provningsmetoder.

Foto: Oskar Lürén

Därför testar Testlab

  • Tester är underlag för objektiv och jämförbar konsumentinformation om olika produkter.
  • Marknadskontroll, stickprov för att kontrollera att produkter uppfyller ekodesignkraven på effektivitet och funktion samt är rätt energimärkta.
  • Inspirera tillverkare i deras egen produktutveckling, för effektivare produkter med bra funktion.
  • Underlag till EU inför framtida ekodesignkrav och ny eller reviderad energimärkning.

Produkter som testas

De produkter som testas använder energi, så som lampor och tvättmaskiner eller så är det produkter som kan påverka energianvändningen, som kranar för varmvatten.

Energimyndigheten har ett uppdrag att beakta konsumentaspekter i alla tester av produkter som används av privatpersoner. Energimyndighetens Testlab testar även professionella produkter, som stora cirkulationspumpar och varuautomater.

Testresultaten publiceras

Testresultaten publiceras här på Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten utnämner aldrig en produkt till "Bäst i test".

Ackrediterade tester

Energimyndighetens Testlab är ackrediterat av Swedac. Ackrediteringen gäller bland annat att de provningsmetoder som används för att kontrollera om produkter uppfyller ekodesignkrav och är rätt energimärkta.

EU-direktiv och tester bidrar till energieffektivisering

EU-direktiven om ekodesign- och energimärkning beräknas kunna effektivisera energianvändningen i hela EU med 5 procent till år 2020 och är viktiga verktyg för att nå Sveriges mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020.