Bidra till utveckling och användning av flytande biogas

Du som vill bilda innovationskluster som bidrar till att utveckla och använda flytande biogas är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2018-10-12 23:59
Utlysta medel Cirka 5 miljoner kronor

Du som vill bilda ett innovationskluster kan söka stöd

Stödet riktar sig till innovationskluster som bidrar till demonstration, tillämpning och spridning av:

  • teknik för produktion av flytande biogas,
  • drift med gasfordon i regional- och lokaltrafik,
  • kombinationer av dessa tekniker.

Särskild vikt ska läggas vid hur olika lösningar kan samverka med varandra och demonstreras samlat.

Innovationsklustret kan starta tidigast 1 november 2018.

Stöd kan beviljas för att inrätta innovationskluster som uppfyller klustrets syfte.

Vem kan söka?

Företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, icke-vinstdrivande organisationer samt andra relaterade ekonomiska aktörer kan söka stöd inom utlysningen.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Kalle Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet