Bidra till utveckling och användning av flytande biogas

Du som vill demonstrera och sprida teknik för produktion och användning av flytande biogas är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2018-10-24 23:59
Utlysta medel Cirka 200 miljoner kronor

Du som vill demonstrera och sprida teknik för flytande biogas kan söka stöd

Stöd ges till ett innovationskluster som bidrar till demonstration, tillämpning och spridning av teknik för flytande biogas. Stöd ges även till åtgärder som syftar till att demonstrera, tillämpa och sprida:

  • teknik för produktion av flytande biogas
  • distribution av flytande biogas eller
  • gasdrift av fordon och fartyg.

Särskild vikt ska läggas vid hur olika lösningar kan samverka med varandra och demonstreras samlat.

Innovationsklustret kan starta tidigast 1 december 2018.

Vem kan söka?

Företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, icke-vinstdrivande organisationer samt andra relaterade ekonomiska aktörer kan söka stöd inom utlysningen.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Kalle Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet