Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in

Sista dag för ansökan 2018-11-14 23:59

Ansökningarna bedöms i konkurrens vid flera tillfällen under året. Sista dag att lämna in ansökningar till de olika omgångarna är enligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 12 september 2018
  • 14 november 2018

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom 3-6 månader.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan" under dokument. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ansökan görs i E-kanalen som enskild ansökan.

Om större pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom ramen för myndighetens uppdrag. Större pilot- och demonstrationsprojekt är projekt som sökt över cirka 10 miljoner kronor i stöd. Övriga pilot- och demonstrationsprojekt hanteras inom ramen för respektive forskningsprogram. Vi välkomnar också ansökningar om genomförbarhetsstudier inför större pilot- och demonstrationsprojekt.


Utlysningsarkivet