2022-05-20
Energiindikatorer 2022
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2022-05-04
Yttrande angående Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om att analysera och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-04-28
Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för rena och höginblandade flytande biodrivmedel under 2021
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2022-04-22
Yttrande angående Kommissionens förslag på en ny byggproduktförordning
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-04-20
Yttrande angående Remiss: Utkast till förordning om halvledarakten
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-04-13
Yttrande av betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)
Mottagare: Försvarsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden