Prenumerera på marknads- och nulägesrapporter

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för el, olja, naturgas och biobränslen. 

Här väljer du vilka marknadsrapporter du vill prenumerera på.

Biodrivmedel och fasta biobränslen

Marknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Marknadsbrevet publiceras en gång i månaden.

Nuläget på elmarknaden

I marknadsrapporten för elmarknaden sammanfattas läget på elmarknaden och beskriver de fundamentala faktorer som bestämmer utvecklingen av elpriset.

Marknadsrapporten publiceras en gång i månaden.

De globala energimarknaderna

I marknadsrapporten för de globala energimarknaderna bevakar vi läget på olje- och naturgasmarknaden, kolmarknaden samt marknaden för utsläppsrätter.

Lägesrapporten publiceras varannan onsdag.