Nu söker vi företag till vårt Indonesienprogram

Energimyndighetens Business Accelerator Program Indonesia (BAPI) är öppen för intresseanmälningar med start i höst 2019. Programmet riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt. Företagets produkt eller tjänst ska vara energirelevant, skalbar och lanserad. Företagen ska ha tid och resurser att satsa på en ny, stor och snabbt växande marknad. Sista dag för intresseanmälan är 30 augusti.

Programmet är gratis för de deltagande företagen, förutom den tid och resurser som det förväntas att företaget bidrar med. Programmet löper över 1,5 år och inkluderar tre stycken skräddarsydda delegationsresor där företagen får träffa potentiella partners och kunder för att underlätta och snabba på en marknadsintroduktion.

De deltagande företagen får också tillgång till Business Sweden:s Steps to Exportprogram, som förbereder företaget och utvecklar deras exportverksamhet, samt regelbundna träffar i Sverige med resten av delegationen och webinarier.

Höstens delegationsresa kommer att utföras vecka 41, mellan 7 och 11 oktober 2019. En kick-off för de nya företagen samt för-delegationsmöte för alla deltagande företag ordnas under en dag ca två veckor innan resan. Intresseanmälningarna kommer att utvärderas tillsammans med Business Sweden. Intervjuer kommer att genomföras med relevanta företag och besked om deltagande i programmet kommer att meddelas senast 13 september.