Ny digital plattform för samverkan mellan forskare och samhällsaktörer

Nu lanserar Energimyndigheten webbplatsen mesam.se, för att föra samman forskare och andra samhällsaktörer. Energimyndigheten satsar också 85 miljoner kronor i en ny utlysning på forskning som ska svara på varför utvecklingen mot hållbara energisystem inte går snabbare och vad som krävs för att skapa hållbara energisystem i ett samhälle där ingen lämnas utanför.

Bild från mesam.se

Forskningsprogrammet MESAM är en av Energimyndighetens satsningar på forskning som angriper de stora frågorna kring behovet av att minska de energirelaterade utsläppen och skapa hållbar energi för alla. För att samla kunskap från programmet har Energimyndigheten tagit fram webbplatsen mesam.se. Där kan forskare presentera kunskap och nya perspektiv på energi- och klimatfrågornas samspel med samhället och oss människor. Syftet är att göra forskningen synlig och tillgänglig för samhällsaktörer som kan bidra till förändringen.

– För att lyckas med omställningen krävs alternativa idéer och sätt att organisera samhället på i framtiden och forskare och andra samhällsaktörer behöver samarbeta för att komma dit, säger Josefin Thoresson forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Besök mesam.se

Nu utlysning inom MESAM öppnar idag

I samband med lanseringen av webbplatsen öppnar vi en ny utlysning inom forskningsprogrammet. Vill du bidra med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg, undersöka dessa i praktiken i syfte att skapa lärande och förändring?
Vi arrangerar ett digitalt informationsmöte 31 mars kl 13.00–14.00 för dig som funderar på att söka stöd.

Utlysningen Sök stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Anmäl dig till informationsmötet om utlysningen

Nyheter