Innovationskluster för ett hållbart och robust energisystem

För att påskynda omställningen till ett hållbart och robust energisystem söker Energimyndigheten aktörer som vill etablera innovationskluster.

Sista dag för ansökan 2024-11-13 23:59
Utlysta medel 45 miljoner kronor

Energimyndigheten vill att de innovationskluster som beviljas ska bidra till energi- och klimatomställningen genom att skapa förutsättningar för nya aktörskonstellationer och affärsmodeller, identifiera nya behov, dela kunskap och erfarenheter samt övervinna hinder.

Vad kan du söka stöd för?

Energimyndigheten söker innovationskluster som bemöter ett eller flera av de utmaningsområden som stämmer överens med ett eller flera av de tematiska områden som beskrivs i utlysningen.

Utmaningsområden:

 • Teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft.
 • Accelererad omställning genom systemdemonstrationer och affärsutveckling.
 • Resilient och robust energisystem.
 • Styrning, målkonflikter och utvecklingsvägar för energisystemet.
 • Förstärkt kompetens för energiomställningen.

Tematiska områden:

 • Elsystem
 • Bioenergi
 • Industri
 • Transportsystem
 • Värme och kyla
 • Bebyggelse

En djupare beskrivning av dessa två utlysningsområden finns i utlysningstexten.

Vem kan söka?

Alla som kan samordna innovationskluster enligt utlysningens riktlinjer kan söka, till exempel:

 • företag
 • offentlig sektor
 • branschorganisationer
 • universitet och högskolor
 • stiftelser eller institut med koppling till de angivna områdena.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i februari 2025. Projektet kan starta tidigast 1 mars 2025.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

På Mina sidor heter utlysningen Innovationskluster för ett hållbart och robust energisystem.

Informationsmöte via Teams

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När:

Onsdagen den 4 september klockan 13.00–14.00

Torsdagen den 8 oktober klockan 11.00–12.00

Var: Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams. Ingen föranmälan krävs.

Anslut till mötet

Om utlysningen

Utlysningen är en gemensam satsning från flera av Energimyndighetens tematiska forskningsprogram. Här kan du läsa mer om programmen:

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor skickas i första hand till utlysningens funktionsbrevlåda: ter...@energimyndigheten.se

Du kan kontakta enskilda handläggare via e-post eller per telefon:

Björn Larsson, bjorn.l...@energimyndigheten.se
016-544 23 29

Catharina Norberg, catharina...@energimyndigheten.se
016-544 20 98

Vera Nemanova, Vera.Ne...@energimyndigheten.se
016-544 22 83

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet