Termoprogrammet

Programmet Termo stödjer forskning och innovation som bidrar till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar. Det kan röra både teknik och affärsmodeller, organisation, regelverk med mera. Programmet ska också bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Projekt som främjar kommersialisering och kunskapsspridning är särskilt välkomna. Energimyndigheten kommer totalt att dela ut 160 miljoner kronor till projekt inom programmet.

Vad ska programmet bidra till?

TERMO stödjer forsknings- och innovationsprojekt med god potential att bidra till programmets effektmål:

  • Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.
  • Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.
  • Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.
  • Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad.

Termo har en extern webbplats

På programmets webbplats kan du ta del av information om aktiviteter, projekt, nyheter och rapporter som upprättats inom programmet. Du även hålla dig uppdaterad genom att skriva upp dig på programmets nyhetsbrev som skickas ut varannan månad.    

Besök: www.termoinnovation.se

Sök stöd

Du söker stöd genom att ansöka till en av programmets utlysningar. Utlysningar hittar du här.

De första projekten inom programmet startar tidigast 1 april 2018. Projekten kan som längst pågå till 31 december 2024.