Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus

Sök stöd för konceptutveckling av innovationer, som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen av ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Sista dag för ansökan 2021-12-01
Utlysta medel 10 miljoner

Innovativa koncept med kommersiell potential kan få stöd

Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem nationellt samt globalt. Utlysningen är riktad mot nya koncept med innovationshöjd i tidiga skeden som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering. Konceptet ska ha möjlighet att ligga till grund för utveckling av en innovation med kommersiell potential som kan bidra till omställningen av energisystemet. 

Projektet kan starta tidigast 1 maj 2022 och som längst pågå i 12 månader.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 300 000 kronor.

Max en ansökan per sökande företag.

Sista dag att lämna in ansökan är 1 december.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast kl. 16.00 för att ha tillgång till support i det nya ansökningssystemet.

Vem får söka?

  • Små och medelstora företag med driftställe i Sverige
  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut   

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i mars 2022. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2022.

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor”.  

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande syftet att utvärdera konceptets kommersiella potential för en fortsatt vidareutveckling av innovationen. Stödmedel kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling av innovationen samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.  

Innovationen ska ha uppnått TRL 2 (eller motsvarande) men inte utvecklats längre än TRL 6 (eller motsvarande) för att kunna beviljas stöd. 

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i Mina Sidor

Här finns anvisningar för hur du går tillväga.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen följande tider och finns på Microsoft Teams.

  • 12 oktober kl. 13.00–15.00
  • 20 oktober kl. 13.00–15.00
  • 16 november kl. 09.00–11.00
  • 1 december kl. 13.00–15.00

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i dokumentet "Fullständig utlysningstext".

Support

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet