Utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Energimyndigheten utlyser 1 543 miljoner kronor till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och på så vis bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Sista dag för ansökan 2022-04-22
Utlysta medel 1 543 miljoner kronor

Stödet ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tunga transporter.

Ladd- och tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i drift i minst 5 år. Som en del i pilot-begreppet ingår också att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod, samt att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

Vem kan söka?

Alla utom privatpersoner kan söka. Exempelvis:  

  • företag som bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet
  • aktör från offentlig sektor
  • institut med anknytning till relevanta företag

Detta kan du få stöd för

Stödet i denna utlysning går till utbyggnad av publika ladd- och tankstationer för snabbladdning av el- och vätgasfordon med fokus på regionala nätverk. Stödberättigade kostnader är kostnader kopplade till uppförande, installation eller uppgradering av laddnings- eller tankningsinfrastrukturen.

Beviljade projekt kommer i kommande utlysningar att kunna söka stöd för utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter samt för innovationskluster. 

Så mycket kan du få i stöd

Stödet täcker upp till 100 procent av stödberättigande kostnader. Ditt företag kan som mest få 220 miljoner kronor i stöd.

Webbinarier för mer information

Energimyndigheten håller webbinarier om utlysningen via Teams:

  • den 7 april klockan 10.30-11.15
  • den 19 april, klockan 10-10.45 och 14.00-14.45

På mötet informerar vi om utlysningen, ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningar. Under mötet får du möjlighet att ställa frågor om utlysningen. 

Här kan du anmäla dig till något av webbinarierna om "Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter"

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt och behandlas efter utlysningens stängning.  

Bedömningen av strategisk placering av laddstationen/tankstationen görs av berörd länsstyrelse.

Energimyndigheten fattar beslut om vilka projekt som beviljas stöd sommaren 2022. Projektet kan pågå som längst till 30 september 2023.

OBS: På grund av det stora antalet ansökningar, kommer vi inte att hinna med att fatta beslut utifrån vår ursprungliga tidsplan som var midsommar, men vi siktar på att fatta beslut under sommaren.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 12.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet