Verifiering av innovationer med kund

Små och medelstora företag kan söka stöd för att utveckla sin lösning och accelerera kommersialiseringen tillsammans med en framtida kund.

Sista dag för ansökan 2024-09-10 23:59
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Är ni ett litet eller medelstort företag som vill utveckla er lösning och accelerera kommersialiseringen tillsammans med en framtida kund? Sök finansiering för projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Utlysningen syftar till att utveckla lösningar och förbereda för en kommersiell fas eller ett större pilot- och demonstrationsprojekt. Utlysningen riktar sig till innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan:

  • bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, genom till exempel energieffektivisering, flexibilitet, ökad tillgång av fossilfri energi eller ökad robusthet
  • uppvisa tydlig kundnytta och affärspotential.

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling. För att kunna få stöd behöver lösningen vid projektstart ha uppnått en mognadsgrad (Readiness level) på lägst RL 4 och högst RL 7. Projekten ska genomföras med en potentiell kund.

Vad kan ni söka stöd för?

Ni kan söka stöd för projekt inom följande:

  • Aktiviteter för utveckling/verifiering av lösningen tillsammans med potentiell kund (experimentell utveckling).
  • Affärsutvecklande insatser som framtagning eller utveckling av affärsplan, finansieringsplan eller strategi för immateriella tillgångar.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Hur mycket stöd kan vi få?

Ni kan få ekonomiskt stöd på högst 3 miljoner kronor per projekt. Det är krav på att projektet samfinansieras. Vissa aktiviteter, som affärsutvecklingsinsatser, kan ge stöd upp till 100 procent.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag kan söka stöd för projekt där ni tillsammans med kund verifierar och utvecklar en innovation.

Obligatoriska dokument

Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:

  • Ytterligare ansökningsfrågor.
  • Daterat och signerat underlag som bekräftar kundens engagemang och intresse i det sökta projektet.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer att fattas löpande mellan november och december i 2024.

Projektet kan starta innan beslut är fattade, dock tidigast 1 november 2024.

Observera att upparbetade kostnader innan beslut tas på egen risk. I händelse av ej beviljat stöd kan kostnader som är upparbetade inte ersättas. För att säkerställa att beslut fattas innan projektstart rekommenderas projektstart tidigast 1 januari 2025. Tidig projektstart påverkar inte tiden för beredning av beslut.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte

Om ni vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess är ni välkomna att delta i ett av våra digitala informationsmöten. Observera att vi inte har möjlighet att diskutera enskilda projekt under mötet.

När:
25 juni 2024, kl. 11.00–12.00
20 augusti 2024, kl. 11.00–12.00

Var: Digitalt via Teams

Anslut till mötet

Ställ dina frågor till oss via Teams

Om ni har frågor om exempelvis ansökningsprocessen, samfinansiering och bedömningskriterier kan du ringa till ett öppet möte vid något av tillfällena nedan. En handläggare kommer att finnas på plats alla dessa tider för att svara på era frågor.

När:
22 augusti 2024, kl. 11–12 och kl.13–14
29 augusti 2024, kl.11–12 och kl.13–14
5 september 2024, 11–12 och kl.13–14

Var: Digitalt via Teams

Anslut till frågestund

Vi kan inte ge rådgivning i fråga om enskilda projektidéer passar i utlysningen.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Programmet Hållbar affärsutveckling

Nästa tillfälle att skicka in ansökan inom utlysningen planeras preliminärt till vintern 2025.

Erbjudande om rådgivning från Almi

Almi och Energimyndigheten samordnar rådgivning och finansiering till innovativa företag med lösningar som bidrar till ett hållbart energisystem.

Få råd kring hur du kan förbättra ditt projekt med hjälp av Almis affärsutveckling- och finansieringsrådgivning.

Få rådgivning från Almi

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress hallbar.affa...@energimyndigheten.se om du har frågor.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet