Verifiering av innovationer med kund

Är ni ett litet eller medelstort företag som har en innovation med affärsfokus och potential att bidra till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att testa eller verifiera en ny produkt, lösning eller tjänst tillsammans med kund.

Sista dag för ansökan 2023-11-06 23:59
Utlysta medel 40 miljoner kronor

Utlysningen för verifiering av innovationer med kund riktar sig till innovationer, det vill säga tjänster, lösningar och produkter, som kan

  • bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem
  • bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och flexibilitet i energisystemet
  • visa tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning
  • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Dessa projekt kan få stöd

Ni kan få stöd för projekt som i huvudsak omfattar aktiviteter för verifiering, test eller validering av lösningen tillsammans med kund.

Ni kan även få stöd för affärsutvecklande insatser såsom framtagning eller utveckling av affärsplan eller aktiviteter med strategi för immateriella tillgångar. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling och innovationen ska vid projektstarten ha uppnått en mognadsgrad (Readiness level) på lägst RL 4 och högst RL 8 för att kunna få stöd.

Hur mycket stöd kan vi få?

Ni kan få ekonomiskt stöd på högst 3 miljoner kronor per projekt. Det är krav på att projektet medfinansieras. Vissa aktiviteter, såsom affärsutvecklingsinsatser, kan ges stöd upp till 100 procent. 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag kan söka stöd för projekt där ni tillsammans med kund verifierar och utvecklar en innovation. Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer att fattas löpande mellan december 2023 och februari 2024. Projekt kan som tidigast starta den 1 mars 2024 och pågå i högst 24 månader. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöten

Om ni vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess är ni välkomna att delta i ett av våra digitala informationsmöten. Observera att enskilda projekt inte har möjlighet att diskuteras under mötet.

Tillfälle 1

Datum: 27 september, kl. 09.30–10.30
Plats: Digitalt via Teams

Tillfälle 2

Datum: 26 oktober, kl. 14.00–15.00
Plats: Digitalt via Teams

Boka ett möte tillsammans med kravställande kund

För att möjliggöra en effektiv ansökningsprocess och säkerställa att obligatoriska dokument och annan formalia är korrekt ifylld har ni som sökande möjlighet att boka in ett 15 minuters möte med ansvariga handläggare på Energimyndigheten. Vid mötet behöver även den kravställande kunden vara med.

De bokade mötena kommer att hållas under vecka 43 och vi återkommer med hur du bokar in mötet i samband med informationsmötet den 27 september. Vid det bokade mötet kommer vi inte att kunna ge er någon förhandsbedömning av er ansökan eller svara på frågor kopplat till er projektidé.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem. 

Utlysningen är återkommande och beräknas öppna igen under början av 2024.

Programmet Hållbar affärsutveckling

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress hallbar.affa...@energimyndigheten.se om du har frågor.

Du kan också kontakta en av de ansvariga handläggarna.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet