Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnader företaget har för energin. En energikartläggning innehåller förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att de använder mindre energi. Det gör att företaget behöver betala mindre för energin vilket ger en ökad konkurrenskraft och en bättre miljö.

Hur mycket stöd kan man få och för vad?

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Du kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka.

Det finns konsulter med specialkunskap om energi som kan utföra energikartläggningar och hjälpa företag att ta fram en energiplan. Om det finns personal på företaget med liknande kompetens kan företaget utföra energikartläggningen självt och planera vilka energibesparande åtgärder som ska genomföras samt när dem ska genomföras.

För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar.

Är du osäker på om ditt företag är ett SMF och kan söka stödet?

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag kan få stöd.

När får man inte stöd?

Ditt företag kan inte söka stödet:

  • Om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående stödperiod 2010-2014
  • För en energikartläggning som har fått annan offentlig finansiering eller som har finansierats av EU
  • Om företaget omfattas om Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
  • Om företaget äger byggnader som enligt lag ska ha en energideklaration men som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen

Ditt regionala energikontor hjälper dig

Är du intresserad av att göra en energikartläggning? Ditt regionala energikontor stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten.

Förutom energikartläggningsstödet finns även andra stöd att söka för att du ska komma vidare i ditt energiarbete. Ditt energikontor hjälper dig hitta rätt.

Hitta ditt regionala energikontor eller

Bli kontaktad