Stor besparingspotential för företag som genomfört miljöstudier

En utvärdering av stödet miljöstudier visar att de företag som ansökt och gjort en miljöstudie varit nöjda och fått bra genomförda studier med konkreta förslag på hur de ska gå vidare inför en investering i energieffektiva lösningar.

Trots att det tagit lite tid att få igång både handläggningen av ansökningarna och att få små och medelstora företag se nyttan med stödet finns det nu många goda resultat och intresset för stödet växer.

– Besparingspotentialen hos företagen har varit över förväntade nivåer och de flesta deltagande företag anger att de kommer att genomföra de investeringar som föreslås, säger Ingrid Sjöstrand tidigare projektledare Miljöstudier.  

Miljöstudier går att söka fram till 30 november 2019 och vänder sig till företag som vill gå vidare med energiarbetet efter att gjort en energikartläggning. Det går att söka stöd med upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Olika typer av företag som genomfört en miljöstudie

Vad företagen vill undersöka kan skilja sig mycket åt eftersom behoven ser olika ut. Syftet med studien är att den ska resultera i ett underlag så att företaget kan besluta om en investering av energieffektiva lösningar ska genomföras eller inte.

Travsportens riksanläggning Wången har en hög energianvändning där den största andelen har gått till uppvärmningen av de många lokalerna och byggnaderna. De genomförde en studie som visade att de kan minska energianvändningen med 20 procent.

Stödet går även att söka vid en nybyggnation något som MotorHalland har gjort. De skulle slå ihop tre anläggningar för bilförsäljning till en. För att se hur de bäst skulle kunna bygga den nya anläggningen så energieffektivt som möjligt gjorde de först en miljöstudie. Den visade att energianvändningen kan minska hela 78 procent i den nya anläggningen jämfört med de gamla.

Läs mer om miljöstudier och hur du ansöker 

Om Miljöstudier

Miljöstudiers uppdrag har varit att främja en effektiv och miljövänlig energianvändning hos små och medelstora företag med hjälp av bra beslutsunderlag för investering i energieffektiva åtgärder. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som redan gjort en energikartläggning. Genom stödet kan små företag med upp till 50 anställda få upp till 70 procent av kostnaden för själva miljöstudien och medelstora företag med 50-249 anställda kan få högst 60 procent.