Forsknings- och innovationsprojekt inom solel

Energimyndigheten utlyser totalt 30 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet El från solen. Projekten ska bidra till ökad utbyggnad av solel i Sverige, svenska solelinnovationer eller stark svensk forskning inom solelområdet. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018 kl. 23.59.

I denna utlysning välkomnas särskilt projektförslag fokuserade på prosumenters behov och perspektiv, solelens roll i attraktiva och hållbara samhällen samt resurseffektivitet, miljö och hållbarhet relaterat till solelområdet. Vidare välkomnas särskilt projektförslag inriktade på nya innovationer och produkter.

Sista dag för ansökan 2018-02-28
Tid för beslut Tidigast under juni månad
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till programmets mål.

Utlysta medel 30 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Om programmet

Programmet El från solen ska bidra till omställningen till ett helt förnybart energisystem. Konkret fokuserar programmet på forskning och utveckling av lösningar, system och frågeställningar relaterade till prod