Solenergi

Det finns två huvudsakliga teknikområden för att omvandla solenergi till el; solceller och termisk solkraft. Forskningen ska utveckla konkurrenskraftiga tekniker, material och nya innovationer.

Solenergi pekas ut som en viktig byggsten i ett framtida hållbart energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående forskargrupper och företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider. Därför finns det en stor potential att bygga upp en framgångsrik svensk exportindustri.

Inom termisk solkraft finns viss akademisk forskning men framför allt ett näringsliv i form av gasturbintillverkare och tillverkare av Stirlingsystem.

Energimyndigheten stöder olika projekt för utveckling av solceller och termisk solkraft, bland annat forskning som resulterar i nya innovationer med bättre systemprestanda och projekt för att visa potentialen för storskalig tillverkning till konkurrenskraftiga priser. Forskningen inom solceller omfattar typerna CIGS tunnfilmssolceller, färgsensibiliserande solceller, nanotrådssolceller och organiska solceller.

Energimyndigheten stöder även forskning inom artificiell fotosyntes som ligger nära solkraftsområdet och där transporter är ett användningsområde.