Forskning & innovation

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Vi hjälper även företag att affärsutveckla och kommersialisera energiteknik. På de här sidorna berättar vi om hur och vad vi gör för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Forsknings- och innovationsområden
En presentation av områden inom energiforskning som vi verkar inom.
Affärsutveckling och
kommersialisering

Vi hjälper företag att ta nya produkter och tjänster till marknaden med kapital, kunskap och kontakter
Internationalisering
Vi stöttar svensk energiteknik utomlands
Projektdatabas
Projekt finansierade av Energimyndigheten
Söka stöd och rapportera
Läs om hur du söker ekonomiskt stöd från oss
Frågor och svar om batterier
Svar på vanliga frågor kring satsningen på den nya batterifabriken