Forskning & innovation

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

Myndigheten stöttar forskning inom de områden som finns utpekade i strategierna för energiforskning. Vi ger också stöd till unga företag som utvecklar ny teknik med potential att kommersialiseras.

Målet är att bygga upp kunskap och kompetens om ny energiteknik och nya tjänster, att testa och utveckla dem och att så småningom se till att de kommer ut på marknaden som nya produkter som kan bidra till en hållbar tillväxt i Sverige och i andra länder.

Vi bidrar till internationellt samarbete och genomför internationella program och aktiviteter för att stötta svenska företag på energiområdet.