Lansera i USA

Energimyndigheten erbjuder möjligheter för svenska små och medelstora företag (SMF) inom förnybar energi, elektromobilitet och hållbara byggnader att ta sig in på USA:s marknad. 

USA är en viktig och växande exportmarknad för svenska aktörer. Med en ny USA-administration som satt ambitiösa mål för att nå netto-noll utsläpp år 2050, öppnas möjligheter för svenska företag att skapa delad affärs- och klimatnytta.

Energimyndigheten jobbar med flera program och plattformar för att främja svenska lösningar och för att Sverige ska bli en nyckelpartner på marknaden. Fokus ligger på samarbetet med enskilda delstater och på en gemensam satsning med partners.

Hållbara byggnader i New York

Energimyndigheten samarbetar med Urbs och Ignite Sweden för att främja svenska lösningar i New Yorks stat och dess satsning på hållbara och klimatneutrala byggnader.

Svenska företag SMF med relevanta produkter och lösningar inom energieffektivisering, hållbar värme och kyla samt energisystem och smarta elnät får möjlighet att pitcha in sina lösningar till konkreta om- och nybyggnationsprojekt. Pitcharna följs av en marknadsintroduktionsresa till New York.

Företagen får dessutom coaching om marknadsinträdesstrategier, finansiering och försäkringar samt anpassning av affärsmodeller för att underlätta inträde på marknaden. Första rundan i programmet pågår juni till september 2022.

Förnybar energi i Texas

Energimyndigheten håller på att utarbeta en strategi mot US-delstaten Texas som fokuserar på förnybar energi. Potentiella delområden är solceller, onshore- och offshore-vindkraft, energilagring och smarta elnät. Vill du dela med oss av dina synpunkter eller är du intresserad av Texas? Välkommen!  

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI)

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) är ett gemensamt initiativ från Energimyndigheten, Vinnova, Business Sweden och Sveriges ambassad i Washington för att öka samverkan och främja svenska klimat- och energiinnovationer på den nordamerikanska marknaden.  

Genom brett samarbete med offentliga och privata partners fokuserar initiativet på sektorerna förnybar energi, elektromobilitet, gröna och smarta byggnader samt hållbar industri. Genom olika projekt och verktyg kommer initiativet arbeta för att främja svenska små och medelstora företag med innovativa och hållbara lösningar i USA och ingå policy-dialoger med olika delstater.

Green Transition Initiative har som mål att: 

  • Främja svenska lösningar för att bidra till en mer hållbar värld,
  • påskynda samarbetet inom forskning och innovation,
  • stötta små och medelstora företag som vill in på den amerikanska marknaden och 
  • attrahera gröna investeringar till Sverige.

Intresserad av att sprida din innovation med energirelevans och påskynda USA:s gröna omställning? Hör gärna av dig!  

Mer information

I rapporten Mapping the US Energy Sector and relevant ecosystems for Swedish companies kan du läsa en kartläggning av de största möjligheterna inom gröna och hållbara lösningar på USA:s marknad – med fokus på e-mobilitet, hållbara byggnader, förnybar energi och hållbar industri.