Styrel

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Planeringsomgång 2014-2015

Under 2014-2015 genomförs den andra nationella planeringsomgången för styrel. För ytterligare information om planeringsprocessen se handboken. Behöver du information om hur du fyller i planeringsdokumenten, se sidan Planeringsdokument.

Tidplan 2014–2015

  • Statliga myndigheter överlämnar underlag till respektive länsstyrelse, senast den 14 november 2014.
  • Kommunernas identifieringsarbete inleds i januari 2015.
  • Kommunerna skickar underlag till elnätsföretagen senast den 14 april 2015.
  • Elnätsföretagen identifierar elledningar och elområden. Skickar till kommunerna senast den 29 maj 2015.
  • Kommuner föreslår rang ordning av elledningar och skickar till länsstyrelsen senast den 1 juli 2015.
  • Länsstyrelserna skickar underlag med rangordning av elledningar till SvK och elnätsföretagen senast den 1 september 2015.
  • Planeringen, inklusive elnätsföretagens MFK-planering, ska vara genomförd senast den 16 november 2015.

Film om styrel