Om energieffektivisering

Vi behöver alla bidra för att nå Sveriges klimat- och energimål. Som företagare bidrar ni genom att göra företagets energianvändning mer effektiv samtidigt som företaget blir mindre sårbart för höga energipriser.

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så effektiv som möjligt både när det gäller ekonomi och hållbarhet. Att använda energi effektivt är ett grundläggande lagkrav. Fler kunder ställer dessutom miljökrav på leverantörer.

Resultaten av en effektivare energianvändning är många. Det kan till exempel vara:

  • Minskade energikostnader – ju mindre energi ni använder desto mindre känsligt blir företaget för skiftande energipriser.

  • Ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö – Nya och mer effektiva system leder ofta till färre stopp för underhåll och är många gånger både tystare och renare.

  • Stärkt varumärke – Att föregå med gott exempel lockar kunder och leverantörer. Dessutom ökar det företagets attraktionskraft som arbetsgivare.

  • Minskad miljöpåverkan – Genom att arbeta med energifrågan bidrar ni till de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

Låt energiarbetet bli en del av det dagliga arbetet

För att energiarbetet ska bli långsiktigt behöver det bli en del i det dagliga arbetet. Det innebär att medvetet och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp för att ständigt förbättra.

En logisk struktur och ett etablerat arbetssätt leder oftast till en mer effektiv energianvändning och därmed minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.