Organisation och ledning

Att jobba med långsiktigt med energieffektivisering kräver att det finns någon som är ansvarig för arbetet. 

På mindre företag kan det räcka att det finns med på den gemensamma agendan, men i större företag kan fler kompetenser behöva vara engagerade i arbetet. Arbetet är en del av att jobba med ständiga förbättringar.

+

Säkra resurser och utse en ansvarig

Ett lyckat och långsiktigt arbete med att energieffektivisera verksamheten bygger på ledningens och personalens gemensamma engagemang.

Genom att säkerställa att det finns resurser i både personal och pengar visar ledningen att frågan tas på allvar.  

I arbetet med att ansvara och driva energiarbetet ingår bland annat följande:

  • samordning 
  • löpande rapportera till ledningen 
  • löpande informera hela organisationen om energiarbetet 
  • följa upp handlingsplan och mål Säkerställa att åtgärderna genomförs 
  • hålla koll på lagar och regler som är relevanta.

Det är viktigt att alla medarbetare känner till er energipolicy och era energimål. Prata om frågorna, skapa medvetenhet för att skapa engagemang.  

+

Utbilda er i energiarbete

En kortare utbildning i grundläggande energikunskap och energiarbete är lämplig för alla medarbetare.

En bra utbildning bör innehålla: 

  • förklaring varför ni ska arbeta med att systematiskt energieffektivisera
  • presentera energistatistik, nyckeltal och exempel på åtgärder. 
  • beskriva hur åtgärder påverkar energianvändningen, verksamheten och arbetsmiljön
  • visa hur medarbetarna kan delta i arbetet.  
+

Certifiera energiarbetet

Att få en bekräftelse på att arbetet är väl genomfört och att det möter krav som ställs är en bra målsättning för energiarbetet.

För större företag är det möjligt att integrera energiarbetet i befintliga ledningssystem. 

Energiarbetet certifieras i ett energiledningssystem som till exempel ISO50001.