Hearingen om sektorsstrategier – se filmerna och ta chansen att tycka till

Stort tack till dig som var med på hearingen om sektorsstrategier för energieffektivisering den 14 mars. Det är tack vare dina värdefulla synpunkter och inspel som vi nu tar ett nytt steg i arbetet inom sektorerna.

Om du missade hearingen eller vill se delar av den igen kan du ta del av inspelningarna här.

Under 2018 och början av 2019 har arbetet med att ta fram strategiska områden inom varje sektor pågått. Till och med den 22 mars välkomnar vi alla att lämna synpunkter på utvalda områden eller ge förslag på nya.

De strategiska områden som anses vara viktigast för att uppfylla målet med sektorsstrategierna kommer att presenteras på vår webbplats under april. Efter att vi identifierat de strategiska områdena blir nästa steg att, tillsammans med berörda aktörer, ta fram avgörande frågor kopplade till respektive strategiska område.

Här hittar du de strategiska områdena för respektive sektor