2023-01-25
Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-01-20
Utformning av en klimatpremie för elflygplan ER 2023:05
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-01-18
Yttrande angående promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-01-11
Yttrande angående Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-01-10
Utformning av en klimatpremie för elflygplan
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-01-03
Yttrande angående Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden