Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund

Har ni en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att testa, verifiera eller validera en ny produkt, lösning eller tjänst med kund.

Sista dag för ansökan 2023-05-23 23:59

Utlysningen är återkommande och ett ytterligare tillfälle att ansöka inom utlysningen kommer att vara möjligt i slutet av 2023.

Observera att mer information finns i bilaga fullständig utlysningstext.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen för Verifiering av innovationer med kund är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan

  • bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem
  • bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och flexibilitet i energisystemet
  • visa tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning
  • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling, och innovationen ska vid projektstarten ha uppnått en mognadsgrad (Readiness level) på lägst RL 4 och högst RL 8 för att kunna beviljas stöd.

Detta innebär att innovationen minst ska ha uppnått nått en mognadsgrad som motsvarar:

RL 4: Lösningen bekräftad i labb. Småskaliga prototyper konstruerade i labb finns. Konceptets relation till andra system har bestämts. 

och som högst motsvarar:

RL 8: Systemet är komplett, bekräftat och färdigutvecklat. Funktionen har verifierats i förväntade driftsförhållanden.  

Hur mycket stöd kan vi få? 

Ni kan få ekonomiskt stöd på högst 3 miljoner kronor, med krav på medfinansiering. Vissa aktiviteter, såsom affärsutvecklingsinsatser, kan ges stöd upp till 100 procent. Se den fulla utlysningstexten för mer information.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag. Företag och kund i projekt där man tillsammans testar, verifierar och/eller validerar och utvecklar en innovation kan söka stöd.

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet.

Projektet får påbörjas tidigast den 2 oktober 2023 samt pågå i högst 24 månader. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas mellan augusti och september 2023.  

Informationsmöten

Om ni vill lära er mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess är ni välkomna att delta i ett av våra digitala informationsmöten. Observera att enskilda projekt inte har möjlighet att diskuteras under mötet.

Tillfälle 1 (genomfört)

Tid: 18 april 2023, kl. 09.3010.30
Var: Digitalt

Tillfälle 2 (genomfört)

Tid: 17 maj 2023, kl. 09.3010.30
Var: Digitalt

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Programmet Hållbar affärsutveckling

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet.

Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger. 

Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress
hallbar.affa...@energimyndigheten.se om du har frågor. Du kan också kontakta en av de anvariga handläggarna. 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet