Projektinformation

Projekttitel:
Energieffektivisering av godstransporter – metoder, åtgärder och utvärderingsverktyg inom logistikplanering
Projekttitel (eng):
Energy efficient freight – methods, actions and evaluation tools in logistics
Project manager:
Anders Ahlbäck
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P41195-1
Projektstart:
2015-12-01
Projektslut:
2017-11-30
Budget:
ÅrBeviljat
20151 132 732 kr
2016855 600 kr
Total:1 988 332 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn
Energimyndighetens andel:
83 %
Energimyndighetens handläggare:
Catharina Norberg
Ärendesammanfattning:
Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete kommer projektet att studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade. Syftet med projektet är att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik.
Ärendesammanfattning (eng):
Through participation in three companies' annual logistics work , the project will study how the relationships and processes between the actors involved are constructed and organized . The aim of the project is to identify and describe the measures and structures that enable or prevent more sustainable logistics .
Dokument: